Kornpriserne under stærkt pres

Kun manglende salgslyst blandt landmændene i EU forhindre kornpriserne i at gå mere markant ned. Men generelt er stemningen på markedet negativt, og ifølge flere handlende er der hårdt brug for positive nyheder, hvis stemningen skal vendes.

Stigende kornpriser i Sortehavsregionen har ikke formået at skubbe priserne på EU-hvede op. Derimod er det de amerikanske hvedepriser, som ser ud til at have toppet i denne omgang, der trækker priserne på EU-hvede ned, til trods for at der fortsat er en meget stor prisforskel på EU-hvede og US-hvede.

Forleden købte Ægypten 420.000 ton hvede, hvor 300.000 ton er købt i EU, resten blev delt imellem Australien og USA. Det er selvfølgelig en positiv nyhed, at så stor en del blev købt i EU, men nyheden blev alligevel opfattet negativt, da de priser, hveden blev solgt til, var meget lave.

I onsdags afsluttede Marokko deres seneste køb på 150.000 tons. Her blev ordren delt med 60.000 ton til EU-hvede og 90.000 ton købt ved et handelshus, som ikke havde garanteret oprindelse på sit tilbud. At kun godt en tredjedel af den ordre endte med salg af EU-hvede, blev af markedet opfattet meget negativt, fordi man tidligere var sikre på, at størstedelen af den ordre, ville ende med salg af EU-hvede.

Dermed er markedet tilbage i den negative stemning, som det har været præget af det meste af dette kalenderår med vigende priser til følge.

Af andre nyheder på kornmarkedet er, at de seneste opgørelser over dels avlen i England og dels i Ukraine viser et samlet udbytte, som måske er mindre end først antaget, samt at EU fortsat har et mål om, at der til nytår bliver indført et importkvotesystem, der en gang for alle kan dæmme op for den store import af korn fra Østeuropa.

Høstpresset er endnu ikke på sit højeste på et tidspunkt, hvor kun små 20 procent af årets sojaavl er i hus. Faktisk kaldes forsyningssituationen i USA fortsat for stram, og det menes, at evt. yderligere forsinkelser i høsten pga. af regn, fortsat kan komme til at virke til støtte til priserne kortvarigt.

Det menes dog ikke, at regn på længere sigt vil påvirke prisudviklingen, da bønnerne er afgroet. Det ventes, at høstpresset vil komme på sit højeste, når vi kommer til midten af oktober, dog med forbehold for forsinkelser som følge af regn.

Til det voksende høstpres kommer den lockout, som har ramt havnearbejderne i Stillehavshavnene. Det er i de havne, som langt den største del af den soja, som går til Kina, udskibes fra.

Lockouten betyder, at man snart kan komme i en situation, hvor varerne ophober sig på havnene, og at man kan blive tvunget til at sende bådene igennem Panamakanalen til den Mexicanske Golf.

De kinesiske handelshuse ønsker derfor, at få deres lagre fyldt godt op inden den dato, så de i en periode kan opfylde den lokale efterspørgsel ved at trække på lagrene.

Officielle høstprognoser fra Kina, som lyder på en forventet kinesisk sojaavl på 17 millioner ton i år, har ikke formået at presse priserne. I følge flere lokale kilder er den høstprognose skudt over målet, givetvis af prispolitiske årsager for der igennem at presse markedet.

De lokale siger, at en høst på imellem 15,5 og 16 millioner ton er mere sandsynlig. Udtalelser der passer fint sammen med USDA’s september-skøn, som satte kineserne egen sojaproduktion til 15,6 millioner ton.

I den forgangne uge kunne der dog spores en voksende aktivitet på foderstofbørsen i Rotterdam. En aktivitet som dog endnu ikke har resulteret i en hel del handler, men mere har været præget af mange forespørgsler fra køberne, hvilket kan tages som udtryk for, at priserne nu har nået et niveau, hvor køberne er kommet op af stolene og gør sig klar til at slå til.

Læs også