Normalhøst på Gyldensteen

TILFREDS: Kun hvis vi sammenligner årets udbyttet i vårbyg med sidste års rekordudbytter, kan vi tillade os at være skuffede, mener forvalter Morten Ravn Kjærgaard. Hveden gav normale udbytter.

Klokken 18.00 tirsdag aften i sidste uge kunne Gyldensteens tre mejetærskere køre ind til vinterdvalen i maskinhuset efter at have tærsket knapt 1.100 hektar korn og frø. Heraf var cirka 300 hektar som maskinstationsarbejde for andre landmænd i området.

- For os blev det til en ganske tilfredsstillende kornhøst. Selv vårbyggen, som har skuffet mange steder, ligger på gennemsnittet af de seneste fem-seks år. Det er kun, hvis man sammenligner med sidste års helt usædvanligt gode udbytter i vårbyg, vi kan tillade os at være skuffede, siger forvalter Morten Ravn Kjærgaard.

- Halvdelen af vårbygarealet var maltbyg, og resten er til fremavl, alt sammen af sorten Pasadena. I et gennemsnit for alle 205 hektar ligger udbyttet på knapt seks ton pr. hektar, opgør han og tilføjer, at dette og de efterfølgende udbytteniveauer bør opfattes som forsigtige skøn.

- Det laveste faldtal, vi har fået målt er på 135, hvilket betyder, at vi kan forvente alt rugen godkendt som brødkorn. Rugen var af sorten Dominator.

I gennemsnit opgør Morten Ravn Kjærgaard, at hveden har ydet 8,1 ton pr. hektar.

- Det er et rimeligt fornuftigt gennemsnit for os. Bag tallet skjuler sig variationer mellem syv og ti ton pr. hektar. Det meste af sorten Hereward.

- Grommit-sorten gav i gennemsnit 8,7 ton pr. hektar. Men det skal siges, at den fortrinsvis var på den bedre jord, siger forvalteren.

- Vi har ikke havre hvert år, så der har vi ikke så godt et sammenligningsgrundlag. Men jeg vurderer, at de 6,5 ton er ganske fornuftigt og også lidt mere end normalt.

De 40 hektar vårhvede af sorten Leguan fra Gyldensteens økologiske enhed, Langø, ser ud til at have haft en god vækstsæson. Udbyttet blev mellem 4,2 og 4,3 ton pr. hektar.

- Det er første år med økologisk vårhvede, men tror da, vi kan være tilfredse med udbyttet. Især hvis faldtallet holder, er det stadig interessant at dyrke økologisk vårhvede til brødproduktion.

- Med ukrudtsstriglen lykkedes det at holde marken pænt ren for ukrudt og nødplanen med isåning af ræddike som erstatning for den manglende fremspiring af kløver ser ud til at lykkes. Der er nu veletableret efterafgrøde i en blanding af kløver og ræddike.

Den udlæg, der blev etableret på de inddæmmede arealer, har haft fart på i år. Helt imod sædvane nåede udlægget at overgro Herward-hveden, hvilket gjorde høsten af dette areal noget mere besværligt end ellers.

- Til trods for udlæggets voldsomme vækst blev udbyttet i hveden på ni tons pr. hektar, hvilket er et helt tilfredsstillende resultat på dette areal, fortæller forvalteren.

- Men det er jo ikke lige sagen for Axial Flow mejetærskerne at håndtere så store og seje stråmængder, så vi måtte sætte en høj stub.

- Først pressede vi den tærskede halm. Derefter måtte vi over marken med en afpudser for at få den alt for høje stub ned i mere normal højde. Afpudsningen blev revet sammen og er blevet til en ganske fortrinlig hø med lidt halmrester i. Det er nu presset, og marken fremstår nu endelig med et særdeles veletableret rødsvingeludlæg.

Læs også