Til kamp mod fusionen

En udbrydergruppe under Dansk Familielandbrug er klar til at starte helt ny forening. Foreløbig har fire lokalforeninger med næstformand for Horsensegnens Familielandbrug Henning Nielsen i spidsen dannet et sekretariat med et klart mål - at få stoppet fusionen.

- Vi forsvinder totalt ved en fusion med Landboforeningerne og er slet ikke blevet hørt i debatten. Derfor skal alle planer om fusion stoppes nu.

Så klar er meldingen fra formanden for Horsensegnens Familielandbrug, Henning Nielsen, der står i spidsen for initiativet til et nyt sekretariat, der skal modarbejde alle planer om en fusion mellem Dansk Familielandbrug og De Danske Landboforeninger.

Og han står langt fra alene med sine synspunkter. Tre andre lokalforeninger, Hatting Herreds Familielandbrug, Hammelegnens Familielandbrug og Gl. Estrup Kaløvig Familielandbrug - alle under Østjydsk Familielandbrug er nemlig gået med i det nye sekretariat under overskriften »Familielandbrugere mod overflødige fusioner«. Et initiativ, der ventes at få bred opbakning i resten af landet.

- Det nytter ikke at stikke hovedet i busken og tro, at der ikke er et alternativ til en fusion. Det er der, hvis man selv tror på det og vil arbejde for det, siger Henning Nielsen, der ikke har noget imod et løsere samarbejde med Landboforeningerne, for de forskellige sekretariater kan arbejde sammen.

- Til gengæld duer det slet ikke at sammenlægge vores politiske og ideologiske holdninger. Der har vi vidt forskellige interesser og helt historiske modsætningsforhold, siger han.

- Vi er klar til at danne en helt ny forening, der kunne hedde Lokallandbruget i Danmark, oplyser Henning Nielsen, der samtidig mener, det er noget sludder, når det påstås, at man ikke kan drive en seriøs og effektiv forening med under 20.000 medlemmer. Til gengæld ville en ny forening betyde en slankning af den administrative del.

Han oplyser, at målgruppen er de små landmænd, deltidslandmændene og hobbylandmændene. Og det skulle gerne give omkring 5000 medlemmer, hvilket skulle være nok til at opretholde foreningen.

- På den måde kan vi samle familielandbruget igen og bevare mangfoldigheden, som jeg tror vil gå tabt ved en fusion, siger Henning Nielsen.

- Det er vigtigt, at vi ved, hvordan vi kommer videre, når først fusionen er blevet forpurret, forklarer Henning Nielsen.

Selv mener han, at de små landbrug sagtens kunne arbejde for at sætte områder som økologi og gårdbutikker i system. Især fordi han mener, at mangfoldigheden i vareudbud og kvalitet fra landbruget er blevet alt for ens.

- Vi tænker helhedssyn og behøver ikke tænke i kolde kontanter, sådan som de store må, og det mener jeg er vores chance, fastslår Henning Nielsen.

Foreløbig er det nye sekretariat i gang med at sende breve ud til medlemmerne med information om fusionen. Det bliver derefter de 120 delegerede i Dansk Familielandbrug, der ved et møde i oktober skal stemme om fusionen, der skal vedtages med totredjedels flertal for at blive ført ud i livet.

Læs også