Amtsformand: - Fusionsplan skal helt væk

Der var ringe opbakning til en fusion, da Dansk Familielandbrugs bestyrelse trådte sammen for at diskutere en fusion med Landboforeningerne. Et flertal af amtsformænd med formanden for Ribe Amts Familielandbrug, Gunnar Schmidt, i spidsen, vendte nemlig tommelfingeren nedad og sender derfor et klart signal op til et delegeretmøde i efteråret, hvor der skal tages endelig beslutning for eller mod fusionen.

- Vi kan sagtens klare os alene, også selv om medlemstallet skulle falde yderligere. Derfor er der ingen grund til en fusion med Landboforeningerne, lyder meldingen fra formanden for Ribe Amts Familielandbrug, Gunner Schmidt, der mener, at alle fusionsplaner bør lægges på hylden.

- Fusionsplanen skal helt væk, men vi kan da sagtens samarbejde, siger Gunnar Schmidt, der selv er tilhænger af en idé, der opstod for år tilbage omkring et såkaldt reorganiseret landbrugsråd.

Ideen var et udvidet sekretariatssamarbejde omkring det administrative og faglige arbejde, mens foreningerne kunne fortsætte i eget regi med egne politiske, sociale og kulturelle holdninger. Et forslag, der imidlertid ikke blev til noget på grund af Landboforeningerne, husker Gunner Schmidt.

Fusion eller ej, så er det en kendsgerning, at medlemstallet stille men sikkert falder i de danske familielandbrugsforeninger. En udvikling, som Gunnar Schmidt erkender, selv om problemet ikke er udpræget i Ribe Amt.

- Vi er selvfølgelig klar over situationen. Det er også grunden til, at vi de senere år har spredt os over flere felter, siger Gunnar Schmidt.

I Ribe Amts Familielandbrug har det blandt andet ført til deltagelse i EU-støttede landbrugsprojekter i Uganda og flere østeuropæiske lande, blandt andet Rumænien, hvor Gunnar Schmidt i øvrigt selv rejser til i oktober for at deltage i et aktuelt projekt.

- Verden er blevet mindre, og den er fyldt med husmænd, så jeg mener, at vi som repræsentanter for de små landbrug kan få en stor opgave ikke mindst med udvidelsen af EU med mange østeuropæiske lande, hvor landbruget er præget af små landbrug, siger Gunnar Schmidt.

Det er ikke kun i udlandet, at familielandbrugsforeningerne søger nye arbejdsområder. I Ribe Amt har man blandt andet kastet sig over projekter inden for natur- og vildtforvaltning.

- Det handler om at finde nye aktiviteter og undersøge tilskudsmulighederne, siger Gunnar Schmidt, der dog ikke helt vil udelukke, at yderligere fald i medlemstallet kan få konsekvenser for foreningen i form af færre ansatte. Der er dog, ifølge Gunnar Schmidt, langt til den grænse.

Det bliver et delegeretmøde i efteråret, der endeligt skal afgøre, om der bliver tale om en fusion eller ej. Hvis fusionen skal blive en realitet, kræves der to tredjedels flertal i bestyrelsen - et flertal, Gunnar Schmidt ikke tror meget på.

Samtidig håber han, at det bliver et vink med en vognstang om heller ikke senere at tage fusionsplanerne op igen. Dansk Familielandbrug tæller i dag omkring 8000 medlemmer, mens Landboforeningerne har 35.000 medlemmer.

Læs også