Ukrainsk sommertræf i Sandager

Landbrugets Jobrådgivning i Svendborg har organiseret en omfattende aktivitet med praktikanter fra Ukraine til danske landbrug. Et sommertræf på Sandager Skovgård ved Kværndrup gav nyttig udveksling og socialt samvær for praktikanterne og værtsfamilierne

Til daglig er den 21-årige, Yury Vitkovskyy, som ukrainsk landbrugspraktikant eneste udlænding på Sandager Skovgård ved Kværndrup. Forrige lørdag fik han imidlertid selskab af 30 landsmænd af begge køn, som i forbindelse med deres uddannelse i hjemlandet arbejder i praktik på danske landbrug. Det skete i forbindelse med et sommertræf, som holdtes på gården af koordinatoren for de mange for alle praktikanterne og deres værtsfamilier, Landbrugets Jobrådgivning i Svendborg.

- Jeg har været her på gården siden november og er virkelig imponeret over den måde, der kan drives landbrug på i Danmark. Det havde jeg ikke forventet, da det virker meget mere organiseret end i England, hvor jeg også har været praktikant på en frugt- og grønsagsbedrift, fortæller Yury Vitkovskyy.

- Det er min opfattelse, at hvis jeg tager mig godt af grisene, så tager regeringen sig godt af mig. Hvis man arbejder effektivt, så er det mit indtryk, at meget kan lade sig gøre og vil blive godt. Faktisk er det er stor oplevelse, at jeg som udenlandsk praktikant betragtes som enhver anden dansk borger på min arbejdsplads og i det lokale samfund.

Yury Vitkovskyy kunne godt tænke sig at blive længere ved arbejdet i Danmark end det umiddelbart er muligt, men under alle omstændigheder betragter han det som en nyttig tid.

Dagens vicevært på den blæsende sommerlørdag var gårdejer Jens Egdal, Sandager Skovgård, som selv er praktikvært for Yury Vitkovskyy,

Jens Egdal har ikke fortrudt, at han valgte en ukrainsk praktikant, da det har fungeret meget fint sammen med de øvrige ansatte.

Han fortæller, at Yury først kom med i farestalden og hurtigt fik fornemmelse af arbejdet under svinefodermesterens vejledning. Derfor blev der hurtigt lejlighed til at tage del i weekendarbejdet, da tjenstvilligheden til at gøre en ekstra indsats var klar.

- Nu er han med i løbe- og drægtighedsstalden og pasningen af smågrisene, som også er prøvet i forbindelse med weekendarbejdet. Derimod er han kun lejlighedsvis i slagtesvinestalden, som ikke er dér, hvor der kan læres mest, siger Jens Egdal.

- Som praktikvært for en udlænding er forarbejdet skruet rigtigt sammen fra Landbrugets Jobrådgivning, så det er egentlig kun et spørgsmål om at kontakte firmaet i tide, fastslår den midtfynske svineproducent.

Forstander Chr. Ermose, Korinth Landbrugsskole, orienterede på sommermødet først om mulighederne for at tage del i et grundskoleophold i forbindelse med praktikperioden og en mulig forlængelse.

Udlændingestyrelsen godkender op til 18 måneders praktik, men ikke 18 måneder fra starten. En yderligere forlængelse af opholdet op til 24 måneder vil blive kædet sammen med et skoleophold, og her er det opfattelsen, at det er Modul 1B, som vil være det relevante skoleophold.

Denne opfattelse blev fremsat af konsulent Knud Pedersen fra Landskontoret for Uddannelse på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Mens de unge var på et visit til Egeskov Slot og Landbrug fremlagde han for værtsfamilierne, hvor intenst arbejdet med praktikanterne er i forhold til Udlændingestyrelsen.

- Klap døren i for de udlændinge, der dukker op af sig selv og ikke er her på organiseret vis, lød Knud Pedersen meget konkrete budskab. Det er min erfaring, at problematikken er forstærket på grund af den illegale arbejdskraft, og det er de arbejdsgivere, som selv laver aftalerne, der får problemerne til at vokse.

- Der er strammet meget op i reglerne inden for de sidste måneder, så jeg må henstille til, at man sætter sig godt ind i sagerne. Fra landbrugets side er det meget værd at fastholde udvekslingstanken, som på mange måder har en gensidig nytteværdi, og derfor må man kende alle reglerne, påpegede Knud Pedersen og orienterede efterfølgende deltagerne om ansættelsesregler, herunder løn- og skattevilkår.

- En hård omstilling fra kollektive brug til private landbrug er meget dyr. Mange af praktikanternes familier har opnået mindre ejendomme efter reformerne, men slet ikke tilstrækkeligt til et udkomme, forklarede professoren. Og på grund af de vanskelige vilkår går produktionen ikke frem for hverken kornproduktionen eller den animalske produktion.

- Mange af vores studerende søger derfor praktikophold i flere europæiske lande, og jeg er overbevist om, at uanset om de vil drive praktisk landbrug eller blive rådgiver, så vil de få uvurderlig gavn af opholdet i Danmark, pointerede Aleksander Naumenko.

Siden Peder Top overtog afdøde Richardt Hansens jobformidling, har der været en støt, stigende placering af medarbejdere på danske landbrug fra kontoret i Svendborg.

Som nævnt har der været en del udlændinge heriblandt, og Peder Top kan sagtens forestille sig, at han om få år formidler 200-300 udlændinge årligt via firmaets jobformidling.

- Grundstenen i min kollega, Henrik Milling, og mit arbejde er fortsat formidling af danskere - fra elever til driftslederstillinger. Men også danskere til job i Norge, USA og Canada. I Canada, hvor jeg selv har arbejdet, medvirker en supervisor, der laver det tilsvarende analysearbejde omkring stillingsansættelsen, som vi gennemfører i Danmark, forklarer Peder Top.

Dette arbejde medfører, ifølge Peder Top, at kvaliteten i udvælgelsen er blevet stadig bedre. Gennem en profilanalyse af arbejdsgiveren og interview med ansøgerne bliver sikkerheden, for at finde dem der matcher, meget større. Der har været succes med at tage første runde på kontoret, og følge op på referencerne for de faglige egenskaber.

- Det har givet den potentielle arbejdsgiver et bedre og hurtigere overblik, og derved et nemmere udskilningsforløb, som især sparer landmanden for en del arbejde, konstaterer den fynske jobformidler.

Læs også