Ugentlige produktionsdata skal bruges aktivt

HOLDER PRESSET: Ugens aktuelle tal for antal løbninger, antal faringer, levendefødte, dødelighedsprocent og solgte grise møder ubarmhjertigt enhver, der træder ind i frokoststuen på Civagaard.

Den traditionelle kvartalsvise effektivitetskontrol er ikke et særligt afgørende styringsredskab i driftsledelsen på Civagaard ved Dronninglund.

- Det er i bund og grund historieskrivning, og vi laver naturligvis E-kontrollen efter hvert kvartal.

- Men vi vil gerne være længere fremme i skoene og arbejder derfor med ugentlige nøgledata, siger driftsleder Frank Johansen og viser de nøgletal, der hver uge ajourføres på tavlen i de kombinerede kontor- og frokoststuemiljø.

Ugens aktuelle tal for antal løbninger, antal faringer, levendefødte, dødelighedsprocent og solgte grise møder ubarmhjertigt enhver, der træder ind i lokalet og er dermed et fast fokuspunkt for snakken i kaffepausen.

- Jeg interesserer mig meget for at få udjævnet kurverne, viser Frank Johansen.

- Et gennemsnitligt antal løbninger på 58 i et kvartal kan dække over store udsving. Er der ti løbninger for lidt i en uge, betyder det siden hen et grimt hul i ugeholdet, som ikke uden videre kan kompenseres.

- To nøgletals afhængighed af hinanden er også interessant at arbejde med. Det er for eksempel ikke et mål i sig selv, at få store kuld med et højt antal levendefødte, hvis dødelighedsprocenten er for høj. Så var det jo ligeså godt at få færre grise med en mindre dødelighedsprocent, fortæller Frank Johansen.

- Ved at forholde os til tallene hele tiden, kan vi bedre analysere, hvad årsagerne til nogle vanskeligheder kan være. Og eventuelt straks gøre noget ved det, hvis vi ellers kan indkredse problemet.

- Er det udsving, vi blot skal acceptere, eller kan der gøres noget ved det, spørger Frank Johansen.

- Jeg kunne godt tænke mig at udveksle ugentlige produktionsdata med andre svineproducenter. Det er ikke sikkert, det nøjagtigt er netop de nøgletal, vi har valgt at fokusere på, der er de rigtige, men det kan jo tilpasses.

- Vore mål skal jo både være ambitiøse og realistiske for at fastholde interessen. Ellers virker de demotiverende og får den modsatte effekt.

- Skulle nogen være interesseret i at udveksle ugentlige nøgletal pr . fax eller e-mail er vi til at kontakte via vores hjemmeside www.civagaard.dk lyder opfordringen fra Frank Johansen.

Læs også