Foder med nitrofen er næppe i Danmark

Plantedirektoratet orienterede den 29. maj 2002 foderstofbranchen og landbrugets organisationer om fundet. Virksomhederne og landbrugsorganisationerne blev bedt om hurtigt at meddele om de havde modtaget hvede eller foder fra denne virksomhed eller en navngivet distributør. Ingen af de adspurgte har meldt om handel med disse firmaer.

Samtidig iværksatte Plantedirektoratet i samarbejde med fjerkræbranchen en prøvetagning af foder fra fjerkræbedrifter, som har indført foder fra Tyskland. Resultatet af denne undersøgelse ventes at foreligge om ca. 3 uger.

EU-Kommissionen har den 30. maj 2002 oplyst, at foderet alene er distribueret i Tyskland. Den 31. maj har Kommissionen tillige fremsendt en redegørelse fra de tyske myndigheder om sagen. Det fremgår heraf, at der er tale om 300 ton hvede og 200 ton triticale, som er forurenet med stoffet nitrofen. Årsagen til forureningen undersøges fortsat. Det fremgår at foderet er solgt til 73 tyske bedrifter. De er spærret af de tyske myndigheder. Plantedirektoratet har rekvireret en liste over modtagere af produktet og har konstateret, at den udelukkende indeholder adresser i Tyskland.

Plantedirektoratet anser det derfor ikke for sandsynligt, at foderet er kommet til Danmark.

Læs også