Blandt børster og strigler i Årslev

Tæt ved 1000 frugt- og bæravlere samt planteskolefolk fra ind- og udland gæstede torsdagens store arrangement ved Danmarks JordbrugsForsknings fynske forskningscenter.

Ikke færre end 900-1000 besøgende fra ind- og udland var mødt frem til begivenheden, der af de fleste betegnes som den mest betydende for frugt- og bærsektoren samt planteskolerne, når det gælder teknik og dyrkningsmetoder.

- Hele branchen er her, konstaterede frugtavler Jan Jager, Broby, der er formand for Æble- og Pæreklubben under Rådgivningsudvalget for Frugt og Bær.

- Vi kommer her af tre primære grunde, dels for at iagttage de mange nye tiltag hos firmaerne og forskningen, dels for at se de interessante markforsøg her på stedet og endelig også for at møde kolleger.

- Et formål må altid være at tiltrække nye avlere. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor EU-udvidelserne vil give ændringer i det traditionelle landbrug, og hvor kornavlerne derfor må se sig om efter alternative afgrøder, siger Jan Jager, der glæder sig over, at sektoren generelt kan fremvise en fornuftig økonomi, og at denne sæson også er startet godt med et perfekt klima for frugt og bær.

Den fynske frugtavlsformand vurderer, at der ved den store udstilling i Årslev især blev søgt efter maskiner og teknik, som kan minimere omkostningerne og pesticidforbruget i bedrifterne.

Han mener dog ikke, at mekanisk renholdelse i frugtavlen for alvor er vejen frem. Hertil er tidsforbruget alt for stort.

- Endvidere er det et problem med mekanisk fjernelse af ukrudtet imellem træerne i plantagerne. Det skader grundstammernes rødder.

- Det væsentligste argument er miljøet, primært fordi sprøjtemidlerne tages ud af markedet, erkender fabrikanten, der med sig på standen havde en lang række både importerede og selvproducerede maskiner og redskaber.

Blandt andet kunne Carl Oluf Madsen fremvise en schweizisk børsterenser af mærket Fobro. Også en fingerhakker, som kan indstilles efter plantestørrelse, blev vist stor bevågenhed blandt publikum.

På demonstrationsarealet for enden af det store udstillingsområde var en af de knækstyrede, italienske BCS traktorer forspændt en Muratoi stennedlægningsfræser, som Ole Knudsen ligeledes forhandler.

- Hvor det før var især anlægsgartnere, som anvendte maskinen til at nedfælde sten og jævne jorden inden græssåningen, så har kålavlere og andre grønsagsavlere fået øjnene op for vigtigheden af et plan, rent og gennemarbejdet såbed. Med den sværeste model er det muligt at fjerne stenene helt ned i 30 cm’s dybde.

Ole Knudsen oplyser, at fræseren fås i fire versioner alt efter anvendelsesområdet. Hvad angår BCS traktorerne, så strækker programmet sig fra 26 til 75 hk - både som knæk- og forhjulsstyrede udgaver. Særligt bemærkelsesværdig er muligheden for at vende førerpladsen. Det sker på under 10 sekunder.

Læs også