Vi sælger liv

- Som producenter af fravænnede syv kilo’s grise er vi helt afhængige af at få sendt grisene videre på et aftalt tidspunkt. Det har betydning for den valgte afregningsform, fortæller Frank Johansen fra Civagaard i Vendsyssel.

- Vi producerer i gennemsnit 538 syv kilo´s grise pr. uge og de skal helst være læsset onsdag klokken 10.00. Hverken tidligere eller senere, siger driftsleder Frank Johansen, Civagaard ved Dronninglund i Vendsyssel.

- Som producenter af fravænnede grise er vi helt afhængige af at få sendt grisene videre på et aftalt tidspunkt. Det er også baggrunden for, at vi anvender den beregnede notering, UK-tillæg samt et kvalitetstillæg. Puljenotering eller enhver anden form for aktuel markedsbestemmelse eller spotpris har vi svært ved at bruge.

- Vores produktion skal man forstå som salg af et antal liv med et produktionspotentiale. Det er derfor ikke det samme som markedet for smågrise på 25 eller 30 kilo, hvor der er mere fleksibilitet i leveringstidspunktet, mener Frank Johansen.

- Så sætter vi alle lågerne på klem og går ind for at drikke kaffe, forklarer Frank Johansen om den procedure, man på Civagaard anvender i forbindelse med fravænningen.

- Når vi kommer tilbage, er 80 procent af grisene ude på gangen, og resten har allerede været derude i kraft af deres nysgerrighed. På den måde går det meget roligere, end når man pludselig vil flytte grisene fra den sti, hvor de har opholdt sig hele deres liv.

- Men det er da mærkværdigt, at vi næsten aldrig rammer det samme antal, som vi fik ved tællingen om tirsdagen, mens grisene gik ved soen. Derfor lægger jeg meget vægt på et sikkert system ved optællingen på leveringsdagen. De fravænnede grise er jo det eneste, vi kan sælge.

- Heldigvis stemmer antallet som regel med vores aftager, der også kontroltæller grisene, siger Frank Joahnsen.

- Uanset afregningsprisen kan man næsten altid opnå 100 kroner i dækningsbidrag pr. slagtesvin. Slagtesvineproduktion har derfor vist sig at være et godt supplement for planteavlere.

- Det er absolut os soholdere, der bærer den relativ største risiko ved konjunkturændringer i svineproduktionen. Det må vi tænke på. Både, når priserne er helt i top, og når de er i bund, siger han.

Læs også