Agrogården klar til samling

De fem landboforeninger bag Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, har på et fælles bestyrelsesmøde besluttet at fusionere til én forening. Alle faglige aktiviteter samles på Agrogården i Ringe, som udbygges med plads til 100 medarbejdere.

- Det var en dejlig dag i tirsdags. Og det er en spændende tid, vi går i møde!

Sådan sagde formanden for rådgivningsselskabet Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, gårdejer Kurt Nissen, Frankfri, i sidste uge, efter at bestyrelserne for de fem samarbejdende landboforeninger bag rådgivningsselskabet på et fælles bestyrelsesmøde, tirsdag den 30. april, besluttede at fusionere de fem foreninger til én forening.

Kurt Nissen, der i fredags fyldte 50 år, erklærede samtidig, at beslutningen om fusion var den bedste fødselsdagsgave, han kunne få.

På foreningernes nyligt afholdte ordinære generalforsamlinger var der alle steder stor opbakning til at lægge foreningerne sammen. Såfremt medlemmerne på efterårets ekstraordinære generalforsamlinger følger denne linie op og stemmer for fusionen, kan denne træde i kraft 1. januar 2003.

Hvis fusionen bliver vedtaget, vil der blive afholdt stiftende generalforsamling den 11. marts 2003. Der er endnu ikke vedtaget noget navn for den nye forening. Det ligger dog fast, at »Agrogården« vil udgøre en væsentlig del af den nye forenings navn.

Der var stemning for, at der i vedtægterne bliver indarbejdet valgregler, der sikrer repræsentation fra alle basisforeningernes områder.

- Den nye forening vil – ligesom det allerede er tilfældet med det fælles rådgivningsselskab – dække et stort geografisk område. Derfor, understreger Kurt Nissen, er det vigtigt at få lavet nogle vedtægter, der sikrer, at medlemmerne bliver repræsenteret hele vejen rundt.

I beslutningen indgår, at de nuværende kontorer på Langeland og Ærø opretholdes i minimum tre-fem år – eller så længe det er fagligt og økonomisk fordelagtigt.

Nybyggeriet i Ringe forventes taget i brug ca. 1. oktober 2003.

- Der forligger endnu ikke noget færdigt projekt, påpeger Tage Pedersen. Men et udkast, som nok i store træk vil blive fulgt, omfatter en tilbygning mod nordvest – mod Ørbækvej – i to plan plus kælder. Desuden skal kantinefaciliteter og mødelokaler udbygges til det behov, der vil være med det kommende antal medarbejdere og medlemmer.

- Arkitekt Ib Tagel, Faaborg, der stod for det oprindelige projekt til Agrogården, er i gang med at lave en foreløbig skitse, som den 24. maj vil blive forelagt rådgivningsselskabets bestyrelse til en foreløbig vurdering. Den endelige projektering vil derpå foregå i løbet af indeværende år, så byggeriet kan starte omkring 1. februar 2003.

- Det fælles rådgivningsselskab har fungeret siden 1. januar 2001. Det går fint, og det vil blive endnu bedre, når de faglige aktiviteter bliver samlet på ét sted.

I dag er situationen den, at Østfyns Landboforening med hensyn til kvægbrugsrådgivning samarbejder med Landbrugsrådgivningen NordVestfyn.

- I de beslutninger, der er truffet indtil nu, er der ikke taget stilling til den fremtidige organisering af kvægrådgivningen. Men der er kontakt med Nordvestfyn, og jeg er overbevist om, at vi finder en løsning også på dette spørgsmål, siger Kurt Nissen.

Læs også