Ny markedsordning og brancheaftale sikrer sukkerroerne

En ny brancheaftale mellem Danske Sukkerroedyrkere og Danisco Sugar betyder en lille reduktion i kontraktmængden. Til gengæld sker der en forenkling, og markedsordningen for sukker forlænges til 2006.

Der kom mange spændende ting »på bordet«, da formanden for Dyrkerforeningen ved Assens Sukkerfabrik, gårdejer Peder Hovgård Rasmussen, Saltofte, aflagde beretning på dyrkeforeningens generalforsamling i onsdags i Vissenbjerghallen.

- EU’s Ministerråd vedtog i maj sidste år, at markedsordningen for sukker skulle forlænges i fem år. Man vedtog et par mindre ændringer, men ellers blev markedsordningen forlænget uændret, oplyste Peder Hovgård Rasmussen.

Endvidere bortfalder lagergodtgørelse til industrien for udgifter til lagerføring af sukker. Det medfører en manglende indtægt til Danisco, som roedyrkerne i henhold til en paragraf i brancheaftalen er blevet krævet at være med til at finansiere.

- Efter mange forhandlinger med Danisco lykkedes det at finde et kompromis, fortalte formanden. Aftalen, som vi blev enige om, går ud på, at dyrkerne af de C-roer, der blev dyrket i 2000, fik en mindre efterbetaling på otte millioner kroner. Vi mener, at den store C-sukkerproduktion er det store problem for os i EU. Samtidig er C-sukkeret en torn i øjet på de øvrige sukkerproducenter i verden, da det skal sælges udenom EU til verdensmarkedspris. Derfor mente vi, det var det rigtige sted at hente pengene.

- Aftalen kom i stand efter to måneders intense forhandlinger, og den blev et mix af, hvad Danisco og vi ønskede.

- Jordmodellen har et uændret loft på 24 mio. kroner. Bonussatserne er justeret til hele kroner. Neutralzonen er indskrænket til en procent mod nu to, men den er ikke flyttet. Derimod er malus-ordningen (fradrag for jord, red.) strammet en del. Vi skulle gerne ligge på renheder fra neutralzonen og op. Det har vi heldigvis været gode til ved Assens Sukkerfabrik. Vi har altid fået vores del af jordpengene, og det vil vi stadig få med denne jordmodel.

Tillægget for tidlig og sen levering er uændret.

- Modellen til at komme så langt ned i prøvefrekvens er, at dyrkerne deles op i grupper, da det er urealistisk, at de dyrkere med meget få læs kan komme så langt ned i prøvefrekvens. Hvor skillelinierne ligger mellem grupperne, er endnu ikke helt fastlagt. Guleroden for os dyrkere er, at vi får 100 kroner pr. prøve, vi ikke får taget i forhold til det gamle system.

- Jeg har bedt nogle af bestyrelsesmedlemmerne om at prøve at pille prøver ud fra de seneste års roeafregninger, sagde Peder Hovgård Rasmussen. Det viser sig, at der er næsten ingen forskel, selv om prøvefrekvensen bliver lavere.

- Det kunne vi heller ikke have noget imod, påpegede formanden. Tværtimod – hvis bare vores likviditet ikke bliver forringet.

Danske Sukkerroedyrkeres sekretær, Klaus Sørensen, orienterede om forenklingerne, der også omfatter nye kontraktformularer.

Med hensyn til afregning for roerne, vil der som hidtil blive udbetalt et forskud i juni. I løbet af roekampagnen vil der ske á conto udbetalinger (inkl. moms). Den hidtidige roeopgørelse 2 flyttes fra medio marts til primo marts og bliver til roeopgørelse 1 inklusive samtlige tillæg og fradrag. Den endelige opgørelse vil som hidtil fremkomme i december. Alt i alt vil det nye afregningssystem være økonomisk neutralt i forhold til nu – blot mere overskueligt.

Et vigtigt punkt i den nye brancheaftale er, at tegningsfaktoren nedsættes fra 115 til 110. Det vil sige, at flytningen af roer fra A til B og fra B til C-roer skulle blive omkring fem procent mindre. Det svarer til en reduktion i kontraktmængden på 4,35 procent.

- På grund af føret var det godt, at kampagnen i år ikke kom i gang før. Men i de kommende år kunne vi godt ønske at komme i gang noget før, så vi kan blive færdige omkring nytår. Der er ikke meget ved at køre roer efter nytår, da der er større risiko for ødelagte roer på grund af frost.

- Leveringen blev i alt på 888.262 tons rene roer. Det gav en leveringsprocent på 108,7. Renhedsprocenten var 87,8, sukkerprocenten blev 16,6, og amino N blev på 100.

- Det skulle give et udbytte på 50,9 tons roer pr. ha med et sukkerudbytte på 8,46 tons sukker pr. ha. Affaldsprocenten blev 42,4 med et tørstofindhold på 10,3. Kampagnen varede 97 døgn med en gennemsnitlig oparbejdning pr. døgn på 10.100 tons.

I valgkreds II (det øvrige Fyn) genvalgtes Jørgen Petersen, Løjtved, Stenstrup, Jens Kibæk, Kærbygård, Odense SØ, og Niels Matthiesen, Østrupgård, Otterup.

Valgkreds III (Jylland) nyvalgte Søren Bang, Haderslev Næs. Han afløser Johan Madsen, Vonsbæk, Haderslev, der ikke ønskede genvalg.

I valgkreds IV (Sjælland) var der genvalg af Jens Clausen, Høng.

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved agronom Brøgger Ankjær, Assens Sukkerfabrik, Danske Sukkerroedyrkeres sekretær Klaus Sørensen og den afgående landsformand for Danske Sukkerroedyrkere, Erik Thiesen, Maribo.

Læs også