Nord og vest stemmer om fusion

Medlemmerne i Nord- og Vestfyns Landboforeninger skal på generalforsamlingerne mandag og tirsdag beslutte, om de to foreninger skal fusionere. I syd går foreningerne forsigtigere til værks.

Der står ikke den samme blæst om begivenheden, som da de syv fynske landboforeninger for godt to år siden stemte om en storfusion. Men medlemmerne i Nord- og Vestfyns Landboforeninger skal i denne uge tage stilling til, om de to foreninger skal fusionere.

Det sker på generalforsamlingerne i de to foreninger, som finder sted i aften på Nordfyn og i morgen på Vestfyn.

- Tanken om at lægge de to foreninger sammen er en naturlig følge af det arbejde, der allerede er sat i gang, siger formanden for Vestfyns Landboforening, Torben Bang, og henviser til det samarbejde, som nord og vest allerede har på rådgivningsfronten, hvor man 1. januar sidste år slog kræfterne sammen i »Landbrugsrådgivningen Nordvestfyn«.

- Når vi har rationaliseret rådgivningen, er det naturligt også at se på den folkevalgte side. Det handler blandt andet om at få skabt en mere effektiv bestyrelse, hvor vi i øjeblikket kører med hver sin bestyrelse i de to gamle foreninger, siger Torben Bang, som oplyser, at den nye bestyrelse i givet fald får otte medlemmer. Det vil sige godt og vel en halvering af antallet af bestyrelsesmedlemmer i forhold til den nuværende situation.

Dengang var det vestfynske nej oven i købet markant, idet 154 sagde nej til fusionen, mens 98 stemte ja.

- Der har været stor opbakning blandt medlemmerne til rådgivningssamarbejdet med Nordfyn. Og jeg tror ikke, der bliver problemer med at få den nye fusion igennem. Medlemmerne er meget opsatte på, at vi skal rationalisere så meget som muligt, siger Torben Bang.

I Nordfyns Landboforening gav medlemmerne ved fusionsafstemningen for to år siden massiv opbakning til en sammenlægning af de syv fynske landboforeninger. 120 stemte ja og 55 nej. Formanden, Niels Hansen, kan derfor efter al sandsynlighed regne med solid opbakning hos de nordfynske landmænd til de nye fusionsplaner.

- Jeg forventer, at der er opbakning til fusionen. Men belært af erfaringerne tager jeg ikke noget for givet, siger Niels Hansen, der dog peger på, at det tætte rådgivningssamarbejde mellem de to foreninger har skabt en helt anden og positiv situation end ved fusionsafstemningen for to år siden.

- Det betyder ikke, at spørgsmålet ikke vil blive diskuteret. Jeg vil i hvert fald tage det op under min beretning og præsentere nogle tanker og overvejelser for medlemmerne, siger formanden for Agrogården, Kurt Nissen.

Læs også