Urimelig BVD-bøde

Østfynsk kødkvægproducent, der er pålagt at skulle betale 3.000 kroner i bøde for manglende BVD-status, føler sig som udvalgt skræmmebillede for øvrige fynske kvægbrugere.

Deltidslandmand og kødkvægproducent Bent Vesterskov Jensen, Gl. Skiftemose ved Langeskov, er helt enig i, at kvægsygdommen BVD (Bovin Virus Diarrhoe) skal udryddes, og han kan i sin dybstrøelsesstald med tretten velnærede krydsningsdyr fremvise et grønt skilt som tegn på BVD-fri status.

Desuden har han papir på, at stalden er pæn og i orden. Det fik han i maj sidste år efter en stikprøveundersøgelse som led i overholdelsen af EU’s mindstekrav for kalve op til et halvt år. Her havde han besøg af en flink kvindelig veterinær fra Fødevareregion Fyn, i øvrigt i samme periode sidste år, hvor det efterfølgende viste sig, at BVD-reglerne blev overtrådt, fordi 12 måneders fristen for at få taget de lovpligtige blodprøver var blevet overskredet.

Han fortæller:

- I maj i fjor fik jeg et brev fra Kvægavlskontoret, hvori det påpeges, at min besætnings status vedrørende BVD er uafklaret, og jeg erkender, at jeg efterfølgende glemte at få taget de lovpligtige blodprøver af tre dyr. 10. august ringer dyrlæge Klaus Farsø Madsen fra veterinærafdelingen i Fødevareregion Fyn for at minde om forholdene, og jeg fortæller, at der i stalden kun er et dyr uden sundhedsattest - en kvie, som jeg selv har opdrættet. Dyrlæge Klaus Farsø Madsen påpeger, at den skal blodprøves.

- At netop den skal prøves, siger reglerne intet om, men jeg vil gerne understrege, fortsætter Bent Vesterskov Jensen, at jeg aldrig har nægtet at lade dyrene blodprøve.

Det sker så den 5. september. Men to dage senere modtager han et anbefalet brev fra fødevareregionen med et bødeforlæg på 3.000 kroner.

- Straks letter jeg telefonrøret for at fortælle, at sagen er bragt i orden. »Det var godt«, lyder svaret. Jeg regner med, at alt nu er på plads og i orden, og derfor fortager jeg mig ikke yderligere.

Imidlertid modtager han et nyt anbefalet brev med bødeforlæg den 6. november, og på ny kontaktes Fødevareregion Fyn.

- Klaus Farsø Madsen fastslår, at hans chef (kredsdyrlægen for Fyn, red.) har besluttet, at bødeforlægget fastholdes trods det, at blodprøvningen er foretaget, og besætningen er BVD-fri.

En opfølgende telefonsamtale med kredsdyrlægen får ham dog til at »se på sagen«. Imidlertid sker der intet, før Bent Vesterskov Jensen i januar får et brev fra politiet.

- Mine spørgsmål lyder derfor: Hvem har besluttet, at netop vi otte skulle bøde med et så stort beløb i denne sag? Og hvorfor skulle bødeforlægget fastholdes, selvom jeg - i modsætning på de mange på listen - straks reagerede og fik taget blodprøverne?

- Jeg er på ingen måde værre end nogen andre. Tværtimod, vil jeg påstå.

- Som kvægbruger får man den ene fejlregistrering efter den anden fra CHR-registeret. Således har jeg fået fire på et dyr, som er købt på markedet i Brørup. Hvis jeg lader den løbe med min egen tyr, så fortsætter det vel de næste ti år - hver måned i et 4 kroners brev.

- Kvægavlskontoret, som vi kvægfolk betaler i dyre domme for, burde først feje for egen dør, lyder fra den østfynske kødkvægproducent, der endnu ikke har betalt de tre tusinde kroner.

- »Du slipper ikke for bøden«, var hans ræsonnement, og her står sagen så nu, siger Bent Vesterskov Jensen, der endnu ikke har taget stilling til, om eller hvornår han sender pengene.

Som svar på kritikken, som en af de bøderamte kvægbrugere fremfører i artiklen ovenfor, erkender kvægavlskonsulent Jens Morell, der forestår registreringsarbejdet og ajourføringen af den aktuelle fynske BVD-situation, at otte »overtrædere« blev udvalgt som et led i opstramningen.

- Men først efter flere henvendelse med mulighed for at få deres BVD-status afklaret, siger konsulenten og tilføjer, at flere bødeforlæg er undervejs til andre kvægbrugere.

- Fra kvægbrugets overvågningsudvalg har vi fået besked på, at vi ikke skal bruge unødig tid, men i stedet intensivere bestræbelserne på at få bugt med BVD på landsplan. Det er store summer, der står på spil for de store malkebesætninger, som har deres BVD-forhold i orden, hvis der sker en reinfektion. Derfor strammer vi op nu, fastslår den fynske kvægformand.

Og indsatsen har båret frugt. Antallet af BVD-frie besætninger er steget adskillige procent, og på fynsplan er tæt ved 94 procent af besætningerne nu i status I.

Så når næste liste over fynske kvægbesætninger uden afklaret BVD-status bringes her i Landbrug Fyn, formentlig midt i marts, forventer man, at den kun tæller 30-40 eller gerne færre navne. I oktober var listen på over 100 besætningsejere.

Læs også