Positiv udvikling i svinesektoren

Nytårsudtalelse af gdr. Lindhart B. Nielsen, formand for Landsudvalget for Svin.

Vi har kun grund til at glæde os over år 2001. Økonomien har været i top, og vi har atter engang sat imponerende rekorder i produktion og eksportindtjening.

Endnu engang er det blevet bekræftet, at danske svineproducenter er i front, når det gælder faglig dygtighed, vilje og evne til at suge til sig af ny viden og forskning på snart sagt alle områder inden for det svinefaglige.

Internationalt set er vi i førertrøjen, når det gælder områder som dyrevelfærd, miljøbelastning og medicinforbrug, og vi har klar strategi for at opnå yderligere fremskridt.

Landsudvalget for Svin anvender en meget stor del af sit budget på forskning inden for dyrevelfærd og management samt fodring for at fremme den højst mulige sundhedstilstand.

Miljøet fra svinebesætninger har ligeledes en meget høj prioritet – og resultaterne bærer nu frugt – viser DMU’s (Dansk Miljø Undersøgelser).

Senest har vi kraftigt oprustet på vore forskningsmæssige indsats vedrørende lugtgener fra svineproduktionen.

Alt i alt er der en rivende og positiv udvikling i den danske svinesektor. Derfor er det drønærgerligt, når en enkelt sag om ulovligheder i en bedrift har trukket store overskrifter i aviserne.

Det er fremstillet, som om hele svineproduktionen overtræder reglerne, og det er urimeligt.

Navnlig i lyset af, at vi i Danmark har et meget lavt medicinforbrug i svineproduktionen i forhold til de fleste andre lande. Det er ikke noget, vi postulerer. Det er nøgne statistiske beregninger. Vi producerer 11 pct. af svinene i EU, men bruger halvanden pct. af husdyrmedicinen i EU.

Samtidig viser myndighedernes omfattende undersøgelser bemærkelsesværdige få tilfælde af reststoffer i svinekødet.

Grise kan blive syge på et tidspunkt i deres liv, og skal naturligvis have behandling – alt andet ville være dyrplageri.

Men ingen skal være i tvivl om, at Landsudvalget for Svin ønsker, at myndighederne slår hårdt ned på landmænd, driftsledere og dyrlæger, der overtræder reglerne. Vi vil ikke finde os i, at nogen spiller hasard med det renommé, vi har opnået i dansk svineproduktion.

Læs også