Et godt år!

2001 har været et af de bedste år, vi har oplevet som landmænd, siger de to østfynske brødre, Erik og Helge Jensen, der forventer, at 2002 bliver noget mere hverdagsagtigt.

- Bortset fra det sidste af høsten er året gået godt. Ja, i virkeligheden har 2001 nok været et af de bedste år, vi har oplevet som landmænd.

Det siger brødrene Erik og Helge Jensen, henholdsvis Tårup og Slude på Østfyn, om det forløbne år, set med landmandsøjne.

- Ikke mindst har det været et glimrende grise-år, påpeger 43-årige Erik Jensen. Og oven i har vi fået en god efterbetaling på 90 øre pr kg, hvoraf 75 øre bliver udbetalt, mens de 15 øre bliver indsat på en personlig konto. Jeg synes nu godt nok, det var sjovere at have fået 30 øre mere hele året igennem og knap så meget i efterbetaling.

- På grund af vejret har det arbejdsmæssigt været et tungt år, supplerer Helge Jensen, 35. Vi har faktisk skullet »stjæle« os til meget af arbejdet. Til gengæld blev vi færdige med at så til tiden, fordi vi arbejdede i påsken.

- Også frøpriserne er på vej ned. Men så må vi være mere effektive. Hvis vi ikke er effektive, så overlever vi ikke. Og det gælder i øvrigt for alle landmænd, siger Helge Jensen.

Helge Jensen købte i 1992 Bakkegård i Slude, hvor han bor sammen med sin kone og parrets tre døtre og – som årets allerbedste »høst« - en søn. Bedriften omfatter ca. 170 ha, og der er en besætning på 370 søer. Smågrisene sælges ved 30 kg til storebror Erik, som feder dem op til slagteriet.

Brødrenes far købte i 1978 gården Haulund i Tårup. Faderen døde året efter, og i 1996 overtog Erik Jensen gården efter moderen, som stadig står for husholdningen og i øvrigt er i fuld vigør og følger med i gårdens drift.

Haulunds areal er på ca. 200 ha. I 1997 fordoblede begge brødre deres animalske produktion til det nuværende niveau. I den forbindelse fik Haulund en VVM-godkendelse til produktion af 8.300 slagtesvin om året, og Erik Jensen leverer nu ca. 8.000 svin om året til Danish Crown.

- Vejret har været en stor udfordring i det forløbne år, og da er det vigtigt, at man er gearet til at udføre arbejdet. Vi har en maskinpark, der er gearet til at klare opgaverne, siger brødrene samstemmende.

I det kommende år regner de ikke med at skulle investere i nye maskiner til marken. Derimod er det planen at få et male-blandeanlæg med tilhørende »amerikaner«-kornsiloer stillet op på Haulund inden høst. Anlægget skal dimensioneres sådan, at det kan producere alt foderet til begge gårdene.

Læs også