Strammere regler for lægemidler til dyr

Både svineproducenter og slagterier fordømmer misbrug af medicin til dyr. Reglerne skal overholdes, siger gårdejer Poul Rasmussen, Refsvindinge, der er formand for Agrogårdens svinebrugsudvalg og for Det regionale svineproduktionsudvalg i Fyns Amt.

Med baggrund i to konkrete sager overvejer Fødevaredirektoratet stramninger af bestemmelserne for anvendelse af veterinære lægemidler.

Fødevareregion Ringsted foretog den 2. november en ransagning på en af landets større svinebesætninger, som mistænkes for at overtræde reglerne om lægemidler til dyr. Sagen efterforskes nu af politiet. Senest har DR1 i et indslag i Søndagsmagasinet den 2. december fokuseret på en konkret dyrlæges udskrivning af medicin til en række besætninger.

Fødevaredirektoratet giver udtryk for, at man ikke mener, at de omtalte sager afspejler en generel tendens til misbrug af lægemidler i erhvervet. Men direktoratet vil på baggrund af de konkrete sager stramme bestemmelserne om sundhedsrådgivningsaftaler. Samtidig igangsættes en kritisk gennemgang af reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr, og man vil se på reglerne om indførsel og distribution af medicin.

- Reglerne skal overholdes, og udvalget tager afstand fra kolleger, som ikke overholder de gældende regler. Det er kun syge dyr, der skal behandles, understreger Poul Rasmussen.

- Fra udvalgets side vil vi gerne slå fast, at dyrlæger ikke må lade sig presse til at udskrive overflødig medicin. Det er uacceptabelt. Og det er ligeledes uacceptabelt, at man forsøger at presse dyrlægerne til at overtræde reglerne.

Claudi Lassen understreger, at forbrugerne ikke har nogen grund til at være bekymrede – uanset at en producent er blevet afsløret i ulovlig anvendelse af antibiotika. Tilbageholdelsestider inden dyrene bliver sendt til slagtning sikrer, at der ikke er medicinrester i kødet, hvilket også dokumenteres af myndighedernes løbende kontrol.

- Vi vil gøre alt for, at vort omdømme ikke sættes over styr, siger Danske Slagteriers formand. Han tilføjer, at det store flertal af producenter, der har en ansvarlig omgang med medicin i deres besætninger, ikke vil tages som gidsler af nogle, der ukritisk bruger medicin til at behandle syge dyr.

Læs også