Tican topper

Tican er igen slagteribranchens topscorer med en kontant restbetaling på 120 øre pr. kg. 40 øre henlagt til den fri egenkapital.

Slagteriet realiserede i det afsluttede regnskabsår et nettoresultat på 150,6 mio. kr. mod 104,1 mio. kr. året før.

I resultatet er indregnet engangsindtægter på 11 mio. kr. i form af returnerede energiafgifter, som har været hensat i tidligere år i forbindelse med en nu afsluttet Landsskatteretssag samt stærkt forsinkede EU-betalinger, der først er endeligt afregnet i det afsluttede regnskabsår.

Omsætningen er øget med 30 procent til 1,7 mia. kr., idet svineprisen som gennemsnit har været ca. 25 procent højere end året før, og slagtningen er steget med 8,7 procent til 1.250.000 svin.

Tican har således opnået 48 kr. mere til landmanden for hvert leveret svin end Danish Crown og 74 kr. mere end Steff-Houlberg.

- Det gode resultat – det bedste i Tican’s historie – er skabt i et meget turbulent år, hvor EU har været ramt af både mund- og klovesyge og svinepest. Heldigvis undgik Danmark disse sygdomme og bevarede adgangen til de vigtige tredjelandsmarkeder Japan, USA og Australien. Tican har nok engang bevist sin evne til at operere i et omskifteligt marked, siger Tican’s formand, Valdemar Møller, der glæder sig over, at selskabet har fastholdt og udviklet sin egen selvstændige profil.

- Resultatudviklingen de seneste år har vist, at det har været et rigtigt valg til glæde for såvel andelshavere som medarbejdere, slutter formanden.

- Det er et stærkt signal, at bestyrelsen efterlader 40 øre/kg til konsolidering på fri egenkapital i selskabet. Det beviser, at man tror på fremtiden og det investerings-program, som vi er i gang med og som fortsætter i de kommende år, siger adm. direktør Ove Thejls.

- Den gode indtjeningsevne giver ro og styrke til at tænke og udvikle langsigtet, og en soliditet på 44,6 procent giver finansiel frihed, konstaterer Ove Thejls.

Læs også