Randzoner fik rolle i formandsberetning

Christian Høegh-Andersen langede ud efter randzoneloven i sin beretning ved DLF-generalforsamling

Randzonesagen fik flere ord med på vejen, da gårdejer og formand for DLF a.m.b.a. Christian Høegh-Andersen tirsdag aflagde sin formandsberetning ved selskabets generalforsamling i Nyborg:

- Randzonesagen er et godt udtryk for den arrogance, som det danske folketing i ly af almenvellet byder os som borgere. De tilsidesætter fuldstændigt opretholdelsen af borgernes retssikkerhed og det grundlæggende samfundsprincip, der tilskriver den private ejendomsret en ukrænkelig værdi. Skaber denne opførsel tillid? Svaret er enkelt: Nej.

Christian Høegh-Andersen kaldte randzoneloven for ”tyveri ved højlys dag” – og konstaterede, at landbrugets vilkår i Danmark er blevet stadigt ringere end hos kollegerne i nabolandene.

Læs også