L&F positive over for Liberal Alliances gødningsforslag

Landbrug & Fødevarer bakker op om Liberal Alliances beslutningsforslag, der vil tillade gødning efter ligevægtsprincippet.

Landbrug & Fødevarer er positive over for det forslag, som Liberal Alliance stillede i sidste uge i Folketinget omkring en ændring af gødningsreglerne.

Liberal Alliance vil have, at landmænd i fremtidens målrettede miljøregulering skal have lov til at gøde efter det ligevægtsprincip, der beskrives i EU's nitratdirektiv. Desuden mener partiet, at teknologien også er på plads, så en ny regulering allerede nu kan baseres på målinger frem for normberegninger.

I nær fremtid skal beslutningsforslaget behandles i Folketinget.

- Det er rigtig godt, at de enkelte partier i Folketinget har fået øjnene op for, at det danske jordbrug i den grad hungrer efter noget mere gødning. Vi har jo i dag et meget stort tab på grund af det store uudnyttet potentiale ude hos landmændene. Og i mange, mange år har vi jo bedt om at få lov til at gøde optimalt, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Kritik i weekendens avis

I weekendendens trykte udgave af Effektivt Landbrug stillede en række af de landmænd, der har meldt sig ud af LandboSyd og Landbrug & Fødevarer sig op, og undrede sig over, at organisationen i løbet af sidste uge ikke selv har været ude at bakke højlydt op om forslaget fra Liberal Alliance.

Lars Hvidtfeldt fortæller, at der dog er en simpel forklaring på det. Landbrug & Fødevarer er simpelthen ikke blevet spurgt af nogle om sin holdning.

- Vi sender næsten aldrig selv pressemeddelelser ud, når Folketingets partier sender beslutningsforslag ud. Så det er der ikke noget odiøst i. Men når du ringer og spørger mig, så svarer vi jo, og vi er glade, og vi hilser det velkommen. Og så håber vi på, at Liberal Alliance kan skaffe flertal for deres forslag, siger Lars Hvidtfeldt.

Han forklarer, at de politiske partier jo hele tiden kommer med politiske udmeldinger, og ofte sender beslutningsforslag ud. Som hovedregel er det kun, når regeringen udsender planer, som eksempelvis Naturplan Danmark, at Landbrug & Fødevarer proaktivt går ud og mener noget om det.

- Og vi har jo også hele tiden fremført argumenter for, hvorfor det er, at vi synes, at det er sikkert at øge tildelingen af kvælstof. Og vi har også fremført argumenter mange gange om, hvor urimelig den nuværende regulering er, siger Lars Hvidtfeldt.

Læs også