Rumænsk viljestyrke

Efter opvæksten i en bjerglandsby i Rumænien, flugten over grænsen til Ungarn og videre i Danmark, samt gennem intense studier herhjemme og i USA, sidder 31-årige Samuel Bila nu i direktørstolen hos Skiold Mullerup i Ullerslev.

Alt imens verden tog højteknologiske stormskidt op gennem 1970’erne og 80’erne, gik han intetanende i skole i en lille isoleret bjerglandsby i Rumænien.

Med hans og de syv søskendes hjælp var familien selvforsynende og kunne opretholde en tilfredsstillende levestandard på deres lille landejendom.

Under trygge forhold foregik barndommen. Opdragelsen og kravet om at bestille noget gjorde ham samtidig utrolig viljestærk.

En ballast, der senere skulle vise sig at komme den unge rumæner til gode.

Livet skal bruges til noget. I skal udnytte alle muligheder, lød vore forældres råd, fortæller den nu 31-årige Samuel Bila.

Bare seksten år efter den isolerede tilværelse i det tilbagestående østland sidder han nu - som direktør for Skiold Mullerup A/S - i Ullerslev på Østfyn.

Imidlertid har det været seksten år på godt og ondt.

Livets første store chok fik Samuel Bila, der han i en alder af 14 år flyttede fra landsbyen i bjergene til den nærmeste storby for at starte i 9. klasse.

Alt var gråt og trist i byen, hvor han som blev indlogeret på den statslige kostskole, og hans møde med »systemet« blev en oplevelse, der markant kom til at ændre hans liv.

- Vi havde ikke kendt til kommunismen oppe i landsbyen, og derfor var vi ikke opdraget til det system. Der var ganske enkelt ikke plads til nogen som mig, der ville noget mere, og som havde en selvstændig tankegang.

Det lykkedes ham at komme ind i Ungarn - kun medbringende en plasticpose med de vigtigste fornødenheder.

- Jerntæppet var endnu ikke faldet. Min drøm var at komme til vesten for at udnytte de muligheder, som jeg følte, jeg havde.

Knap 1 år efter ankomsten til Ungarn fik unge Samuel imidlertid lov til at rejse til Danmark. Det blev til et halvt års ophold i Sandholmlejren. Derefter gik turen til Aalborg og den første danskundervisning.

- Det var sammen med blandt andet andre asylansøgere, som knap kunne skrive deres navn på eget sprog. Derfor var undervisningen mildest talt under al kritik.

- Af natur er jeg åben og nysgerrig, og jeg havde en drøm om at arbejde med salg og økonomi. På skolen fik man respekt for mine mål, og det mindes jeg med glæde, siger Samuel Bila, der også husker stilheden i klassen, når han skulle svare af bedste evne - på dansk.

Derefter fik karrieren ekstra fart på. På tre år blev han HA-uddannet på universitetet i Aalborg, og to år senere var han cand.merc. I det forløb var Samuel Bila i USA i et halvt år for at arbejde i praksis med teorien fra studierne.

- Her arbejdede jeg for en Sonofon-leverandør med stemmestyring af mobiltelefoner. Unægtelig en fjern verden blot en halv snes år efter den lukkede tilværelse i Rumænien, erkender Samuel Bila, som i dag er dansk statsborger.

Hans hovedopgave i cand. merc. uddannelsen, der omhandlede forslag til et nyt produkt, førte til ansættelse hos Løgstør Rør A/S. Herfra gik turen i foråret 1999 til Skiold Holding A/S i Sæby som direktionsassistent.

Jobbet førte til løsning af mangeartede opgaver i holdingselskabet, bl.a. opstart af et datterselskab i Canada. Men da direktør P. Kingo Pedersen i datterselskabet Skiold Mullerup på Fyn bebudede sin fratrædelse her i sommer, søgte Samuel Bila i foråret selv stillingen.

- Jeg glæder mig over at kunne skabe noget, og at få tingene til at lykkes. Det ser jeg store muligheder i her i Ullerslev, ikke mindst fordi vi fremstiller gode produkter, har et godt bagland og især nogle dygtige medarbejdere.

Disse ambitioner til trods har den nye direktør ingen intentioner om at revolutionere verdenen på den godt 100 år gamle fabrik på Østfyn.

- Jeg har nemlig også altid sagt: Tænk dig godt om, inden du gør det. Fejltagelser er dyre, lyder det belærende fra Skiold Mullerup direktøren.

- For mig er ejerne, Skiold Holding, også sparringspartnere. De giver mig en udpræget grad af frihed og ansvar. Det skal jeg leve op til. Men det passer mig fint, for det ligger i min opdragelse.

- Og faktisk er de store, selv om må forvente konkurrence indenfor vort specialområde - automatisk fodring med hængebanesystem. Konkurrenter har vi ikke direkte, men jeg tror, at det kun er et spørgsmål om tid, før de »store« vil gå ind på vort område.

Direktøren frygter ikke konkurrencen. Tværtimod vil det sætte yderligere fokus på virksomhedens automatiske fodringssystem, vurderer han.

- Der kan spares mange dyre centimeter i staldbredden, når der ikke skal være plads til en bred fodervogn og traktor på midtergangen. Samtidig giver vor foderrobot en bedre udnyttelsesgrad af foderet med de flere fodringer pr. dag. I det hele tager giver vort system mulighed for varieret, individuel gruppefodring af besætningen - og tilmed uden at besætningsejeren eller medarbejderne skal være til stede.

Skiold Mullerup kan i dag levere fuldautomatiske foderanlæg til besætninger med op til 250 køer. Men ved at tilbyde kombinationer indenfor den samme teknologi, hvor der indgår en såkaldt »robotslave« og en robot til specialopgaver i forbindelse med fodringen, så kan langt større besætninger betjenes. Dette såkaldte »Mix and Carry« system er blandt andet blevet monteret i en østtysk besætning med 800 malkekøer.

- Især samarbejdet med bygge- og fodringskonsulenter er frugtbart, nævner direktøren, der fremadrettet ser en stor markedsføringsopgave i at fastholde og øge salget i såvel Danmark som virksomhedens øvrige markeder.

De nuværende eksportmarkeder er Sverige, Japan, Finland, Norge, Canada og Holland samt Tyskland.

- Men nye markeder venter, ikke mindst i Østeuropa i forbindelse med EU-udvidelsen. Det giver et kæmpe potentiale.

- Derfor skal jeg ikke sidde bag skrivebordet, men ud at rejse og være opsøgende. Målet næste år er primært at gøre det bedre, hvor vi er. Derefter kan nye muligheder undersøges.

- Vi vil ikke være de største, men have en kontrolleret vækst. Til gengæld vil vi være de bedste på vort område - og være en af de førende virksomheder i Nordeuropa indenfor stationære, automatiske fodringsanlæg til kvæg.

Koncentrationen af mælkeproduktionen sidder Mullerup-direktøren ikke overhørig.

- Vi skal til stadighed udvikle produkterne og skabe helt nye produkter. Men det vil altid ske under hensyntagen til miljø, dyre- og arbejdsmiljø samt effektivitet, der også er kendetegnene ved vort nuværende produktprogram.

Et område som reduktion af ammoniakfordampningen venter direktøren, at Skiold Mullerup vil forholde sig mere intenst til i de kommende år. Således er man allerede med i et projekt på området.

Med også den automatisk strørobot, som allerede er på markedet, venter han sig mere af.

- Vi starter på yderligere udvikling af højteknologiske produkter, og i den forbindelse håber jeg også at kunne medvirke via min uddannelse i 10. klasse i Rumænien som automekaniker, mit IT-eventyr i USA under studierne - og min interesse for mekanik og veteranbiler.

- Men fortsat i kategorien: indendørs mekanisering af kvægområdet, forsikrer Samuel Bila.

Læs også