Frøopkøbet øger danske frøarealer

DLF fik rekordoverskud og bliver med købet af hollandske Cebeco fra nytår verdens største frøselskab. Det betyder nye muligheder for dansk frøavl, vurderer andelsselskabets formand.

Opkøbet, som herhjemme indebærer en overtagelse af Wiboltt Frø’s aktiviteter fra nytår, var en uge forinden blevet godkendt af mange af de selv samme mødedeltagere. Alligevel blev der på dagsordenen tid til en gentagelse af de mange konditioner i forbindelse med opkøbet, samt en del indlæg og debat.

Langt hovedparten af de fremmødte mødedeltagere havde kun lovord til overs for ledelsens store skridt, der fra det nye år gør DLF-Trifolium til verdens største frøfirma med 850 ansatte, 45 procent af frømarkedet i Europa og 20 procent af verdensmarkedet.

De danske frøavleres formand vurderede, at frøfusionen kan bringe det danske frøareal op på over 100.000 hektar. Men samtidig advarede han imod, at det bliver en monopollignende tilstand.

- Det vil ikke være klogt, hvis I tromler vore frie frøavlerorganisationer ned, sagde Thor Gunnar Kofoed og opfordrede til et fortsat intensivt samarbejde.

- Det viser sig altid, at de store firmaer også lever bedst med store avlerorganisationer.

- Det er trods alt en fordobling af virksomheden, som bestyrelsen og ledelsen her har ført igennem. Jeg håber, at beslutningen viser sig at være god, men samtidig mener jeg, at det er tiden at stille kritiske spørgsmål.

- Er ledelsen klar til denne kæmpe udfordring, og hvad siger EU?, var et par af de betænkeligheder, han fremførte under debatten på mødet.

- Da Unibank-fusionen skete, foregik det over en nat. Hos os fik repræsentantskabet to-tre dages varsel til at møde op for at tage endelig beslutning (i forrige uge ved et ekstraordinært møde i Korsør, red.). Beslutningen gik godt igennem på mødet, hvor alle detaljer blev lagt frem. Desværre kom langtfra alle delegerede til mødet, beklagede formanden og slog fast, at han nu engang ikke på nuværende tidspunkt kunne ryste fem års budgetter ud af ærmet.

- Men, fortsatte han, vi kan konstatere, at købstidspunktet er godt, fordi frømarkedet er på vej op. Vi har samtidig lavet en fornuftig forretning, hvor investeringen kan forrentes med koordineringsbesparelserne alene på områderne forædling, produktion og salg.

- Så også efter nytår DLF et stærkt selskab - med en soliditet på 32 procent, understregede Benny Kirkebække Christensen.

Der var sidste år tale om et rekordoverskud. Overskuddet før skat og finansielle poster blev på 50 millioner kroner mod 34 millioner kroner året før. Koncernresultatet steg fra 18 til 31 millioner kroner, medens egenkapitalen voksede fra 354 til 375 millioner kroner.

I modsætning til sidste år, hvor DLF-direktøren kunne oplyse, at avlerne til koncernen i gennemsnit havde fået 380 kroner mere pr. ha for deres frø end hos de øvrige frøselskaber i Danmark, så kunne han i år ikke vise en sammenligning. Ganske enkelt fordi et lille selskab ikke længere ønskede at udveksle sammenlignelige tal.

- Førhen var forskellen nærmere 1000 kroner, men målsætningen - ikke mindst efter fusionen - vil nok ligge i størrelsesorden 4-500 kroner, mente Aksel Nissen, da han under debatten blev spurgt herom.

Læs også