Storavl i øst og tørke i vest satte sine spor på kornmarkedet

(EEFEKTIVT LANDBRUG) Siden efteråret har hvedepriserne uge for uge nærmet sig interventionspriserne, og ved indgangen til december var vi nået ned i et niveau, som gør intervention af hvede til en god forretning. Dermed ser det ud til, at bunden i markedet er nået, og at den store afsætningsmulighed for EU-hvede i det nye år vil blive til intervention frem for til eksport.

Året 2002 viste sig på mange måder at blive et historisk år, med hvedepriser på det laveste niveau i nyere tid, med maltbygpriser som har været væsentligt højere end priserne på foderbyg samt med rapsfrøpriser, der tangerer 3 gange hvedepris.

Markedet har i 2002 primært været styret af tre overordnede begivenheder, nemlig ændringer i EU’s importsystem, rekordavl nu for andet år i træk i Rusland og Ukraine og endelig tørke i flere af verdens førende kornproducerende lande.

Og da priserne i USA og Canada steg voldsomt som følge af bl.a. tørke, var der allerede fra starten af 2002 afgiftsfri adgang for importeret korn til EU.

Samtidig havde russerne og ukrainerne oplevet en meget stor høst i 2001. De to lande havde derfor rigelige mængder korn til rådighed både til deres eget hjemmemarked samt til eksport. De var derfor ikke sene til at udnytte den åbning, som fjernelsen af særafgifterne havde efterladt på det interne kornmarked i EU med en voldsom import til EU til følge. Dermed blev der allerede fra årets start lagt et voldsomt pres på kornpriserne i EU.

Situationen blev ikke mindre kritisk af, at man både i Rusland og Ukraine igen i 2002 høstede en avl, der var på niveau med den store avl, man havde i 2001, og at man derfor var i stand til at opretholde det meget høje eksporttempo, man var nået op på i første halvdel af 2002.

Det viste sig dog hurtigt, at de ordre også blev placeret i Ukraine og Rusland, og priserne på det interne kornmarked i EU faldt atter tilbage.

Siden har priserne uge for uge nærmet sig interventionspriserne, og ved indgangen til december var vi nået ned i et niveau, som gør intervention af hvede til en god forretning.

Dermed ser det ud til, at bunden i markedet er nået, og at den store afsætningsmulighed for EU-hvede i det nye år vil blive til intervention frem for til eksport.

Trods den vanskelige opgave kunne EU-Kommissionen i december præsenterer et nyt importsystem med importafgifter og importkvoter på korn importeret til EU, hvor det i fremtiden kun bliver muligt for Ukraine og Rusland at eksporterer cirka 2,4 millioner ton til EU om året.

En importkvote der umiddelbart før jul blev kvartalsopdelt, dvs. at der i første kvartal af 2003 kun kan importeres små 800.000 tons til EU, eller hvad der, trods juleferien, svarer til importen i de sidste to uger af december 2002.

Det har man i EU forsøgt at løse med atter at trække en joker frem af ærmet, da man midt i december bevilligede eksportstøtte til eksport af hvede ud af EU.

Ifølge en af mine kilder i EU-Kommissionen følte man sig tvunget til at yde eksportstøtte, da man stod med valget om enten at blive begravet i hvede på EU’s interventionslagre eller at give et mindre beløb i eksportstøtte.

Det var som nævnt ventet, at tørken i USA, Australien og Canada ville få stor betydning for prisniveauet i EU. Men for hvedens vedkommende har det ikke fået den store betydning.

For maltbyg og rapsfrø har tørken til gengæld haft stor betydning. Priserne på maltbyg gik i september markant i vejret og har siden ligget i et meget højt niveau. Priserne på rapsfrø fulgte med, men specielt for rapsfrø er stigningerne i september blevet fulgt op af yderligere stigninger i november, trods faldende priser i samme periode på de øvrige oliefrø, som f.eks. sojabønner.

På www.agrocom.dk finder man mit bud på prisudviklingen i 2003.

Læs også