Industrilandbrug har ikke patent på fremtiden

BØVL KAN AFGØRE SKÆBNEN: Hvis familierne på de mindre brug giver op, vil årsagen snarere være det administrative bøvl og ikke økonomien.

Helt almindelige familielandbrug kan fint klare sig i fremtiden, mener man i Dansk Familielandbrug.

Organisationen har set på regnskabsudviklingen for de seneste ti år og kan ikke finde nogen talmæssig dokumentation for familiebedrifternes snarlige død.

- Vi har studeret den regnskabsdatabase, som vi deler med Landboforeningerne. Når vi ser på kvægbrugene, så har landmænd med besætninger under 40 køer i gennemsnit haft en bedre konsolidering sammenlignet med gruppen med besætninger over 100 køer.

- Hvis familierne på de mindre brug giver op, vil årsagen snarere være det administrative bøvl og ikke økonomien. Så - de små brug uddør ikke. De har en fin fremtid, mener chefkonsulent, Børge Sørensen, Familielandbrugets Landskontor for Driftsøkonomi.

- Nye selskabsformer på kæmpebedrifter er ikke et must. Vi kan sagtens fortsætte med familieeje og levere kvalitetsprodukter. Vi skal væk fra at se på brugenes størrelse som eneste grundlag for overlevelse, mener chefkonsulenten videre.

- Vores beregninger afslører nemlig også, at den væsentligste faktor for en god forretning er landmandens faglige kunnen. Den dygtige fagmand på en mindre bedrift kan sammen med sin familie ifølge tallene sagtens skabe sig en udmærket tilværelse.

- Tilsvarende er faglig kunnen også helt afgørende for økonomisk succes på de største bedrifter, forklarer Børge Sørensen.

Økonomien er positiv i de gode år og negativ i eksempelvis de sløje år 1998 og 1999. Børge Sørensen hæfter sig i øvrigt ved, at de store svineproducenter har meget større beløb på spil, end de mindre kolleger.

- Den store producent sætter langt mere til end den lille, hvis markedsvilkårene skifter. Det er op til den enkelte at afgøre, om de psykisk kan magte den usikkerhed, der følger med vækst. Livskvalitet på en bedrift bliver ikke alene målt i størrelsen på økonomisk gevinst, forklarer Børge Sørensen.

Læs også