Penge til de fynske landdistrikter

Fyns Amt tager nu initiativ til at styrke udviklingen af amtets landdistrikter. Det sker i forlængelse af, at EU og Fødevareministeriet netop har introduceret en tilskudsordning til aktiviteter, der skal skabe attraktive erhvervs- og levevilkår i landdistrikterne i perioden 2002 til 2006.

Tilskudsordningen, også kaldet artikel 33-ordningen, er en del af EU’s fælles landbrugspolitik. EU har afsat 147 millioner kroner til udvikling af danske landdistrikter over seks år - forudsat en dansk offentlig medfinansiering. Fyns Amt ønsker, at regionen får størst mulig andel i disse midler.

Amtet har derfor netop udsendt et informationsmateriale om ordningen til kommuner og foreninger. Heri opfordrer amtet interesserede parter til at indsende idéer til projekter, der kan skabe udvikling i de fynske landdistrikter. Forslagene skal være amtet i hænde senest den 1. september 2001.

Herefter udarbejder amtet en handlingsplan for udvikling af landdistrikterne i samarbejde med repræsentanter fra jordbrugs- og landdistriktsorganisationer og kommuneforeningen. Handlingsplanen offentliggøres omkring 1. december 2001, hvorefter interesserede kan indsende deres projektansøgninger.

Det vil fortrinsvis være offentlige myndigheder, foreninger og borgergrupper, der kan søge tilskud fra ordningen. I visse tilfælde vil enkeltpersoner, jordbrugsbedrifter og virksomheder kunne søge tilskud til projekter. Tilskudsprocenten varierer mellem 25-50 procent af de støtteberettigede udgifter.

Læs også