Radikale på fynsk husmandsvisit

Topfolk fra Det radikale Venstre med økonomiminister Marianne Jelved og undervisningsminister Margrethe Vestager i spidsen besøgte onsdag to fynske familiebrug sammen med blandt andre Dansk Familielandbrugs bestyrelse.

Familielandbruget var i fokus, da radikale toppolitikere, folketingskandidater m.fl. onsdag den 20. juni besøgte Fyn sammen med bestyrelse og andre fra Dansk Familielandbrug og Fyns Familielandbrug.

Dagens program, der efter morgenkaffe på Ørbæk Kro omfattede besøg på to østfynske familielandbrug og sluttede med frokost og debat om landbrug og politik, var tilrettelagt af Dansk Familielandbrug. Formålet var dels at præsentere det praktiske landbrug for politikerne og dels at få debatteret forskellige landbrugs- og miljøpolitiske emner.

Fra Det radikale Venstre deltog økonomiminister Marianne Jelved, undervisningsminister Magrethe Vestager, gruppeformand Elisabeth Arnold, MF, og partiets landbrugspolitiske ordfører, Vibeke Peschardt, MF, samt fem af partiets fynske folketingskandidater.

Fra Dansk Familielandbrug deltog organisationens bestyrelse med formanden, Peder Thomsen, Ringkøbing, og næstformanden, Niels Chr. Larsen, Thurø, i spidsen, samt medlemmer af Dansk Familielandbrugs sekretariat og repræsentanter for Fyns Familielandbrug.

Jonna Nielsen og Jørgen Rasmussen har boet på ejendommen siden 1982, og de købte den i 1987. Dengang hørte der 11 ha til ejendommen. Siden er der købt mere jord til, så arealet i dag er på 50 ha, der drives med korn, raps og 11 ha med læggekartofler. De 400 søer svarer til 160 dyreenheder, og gyllen fra besætningen fordeles i kraft af gylleaftaler i dag på 90 ha. Efter de nye regler, som træder i kraft 2003, skal der bruges 112 ha til at aftage gyllen.

Dagens andet bedriftsbesøg var hos Susanne og Søren Fredslund Hansen i Ellinge ved Ullerslev, hvis køer villigt lod sig klø på mulen af de prominente gæster. Ved dette besøg blev gæsterne blandt andet orienteret om forskellige problemer i forbindelse med våde enge og mulighederne for at få erstatningsjord.

- Cirka en gang hver halvanden måned tager folketingsgruppen og den radikale ledelse ud på besøg forskellige steder rundt i landet, fortæller Marianne Jelved. Fordelen ved sådanne besøg er, at flere end ordførerne får en grundig orientering og ser og hører de samme ting. Det gør det nemmere at lave det politiske arbejde.

- Fra Dansk Familielandbrug er vi glade for, at dette besøg er kommet i stand, understreger formanden, Peder Thomsen. Det har blandt andet givet os mulighed for at vise politikerne, at familiebrugene ikke er en uddøende race, men at de lever i bedste velgående. Samtidig giver det os lejlighed til at fortælle, at det ikke er alt det, de finder på inde på Christiansborg, som vi er lige tilfredse med.

Niels Chr. Larsen konkluderer, at politikerne ikke lovede noget, og at der ikke blev sagt meget om den i øvrigt meget aftalte afgørelse fra Naturklagenævnet vedrørende blandt andet VVM-sagen fra Ståby.

- Alligevel var arrangementet ikke spildt, vurderer Niels Chr. Larsen. Vi fik gjort politikerne opmærksom på en række problemer, ikke mindst i kraft af miljølovgivningen. Og så var det vigtigt for os at få vist, hvordan nogle landbrugsejendomme også kan se ud, - uden at de behøver at være mega-store. Politikerne fik set, at man kan have et godt liv som landmænd, og det blev understreget, at de skal tænke på, at det er mennesker, der bor ude på landet - og ikke bare tal!

Læs også