Nødvendig Arla-beslutning

- Arla er nødt til at følge med udviklingen. Jeg håber så bare, at de også tænker på mælkeproducenterne. Vi har stadig behov for en højere mælkepris.

Det siger formanden for Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, gårdejer Lars Iversen, Stensby. Anledningen er Arla’s beslutning om i de kommende år at lukke 17 mejerier i Danmark og Sverige samt at investere 2,3 milliarder kroner i moderne produktionsfaciliteter, blandt andet en fordobling af det et år gamle ostemejeri i Taulov.

- Selvfølgelig er det beklageligt, at man er nødt til at afskedige folk. Men, fortsætter Lars Iversen, ude i primærproduktionen er der også sket en voldsom samling af produktionen i de senere år - med stigende koantal i færre besætninger. Derfor kan jeg desværre ikke se andre muligheder, end at også mejerisektoren er nødt til at rationalisere strukturen.

- Jeg forventer, at vi som mælkeproducenter får vores del af den rationaliseringsgevinst, der opnås. Det er jo os, der er ejere af mejeriselskabet. Samtidig er jeg klar over, at man er nødt til at bruge nogle penge på produktudvikling. Man er nødt til at sætte ind med udvikling af flere spændende produkter til forbrugerne, slutter Lars Iversen.

Læs også