Ny foderstofforening i gang

Sydvestjysk Andel, som er en sammenslutning af Holme Å Andel, Vester Nebel Foderstofforening, Vestjysk Andel og Sydjysk Andel, som træder i kraft 1. juli, har holdt sit første bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Jan Lillebæk, Lunde ved Nr. Nebel, som formand og Erling Christensen, Helle ved Varde, som næstformand. De var formænd for henholdsvis Vestjysk Andel og Holme Å Andel. Som sekretær blev valgt Heino Mølholm, Sig ved Varde.

I forbindelse med de nye salgs- og leveringsbetingelser har bestyrelsen besluttet, at Sydvestjysk Andel tilbyder samme priser til alle. Rabatsystemet er omkostningsbestemt, hvilket vil sige, at den kunde, der sparer andelen for udgifter, får beløbet fratrukket i prisen. På mødet blev kreditbetingelser og rentepolitik også fastlagt.

Bestyrelsen var enig om, at sammenkøringen af de fire foreninger skal ske på en sådan måde, at medlemmerne i det daglige mærker så lidt til strukturændringerne som muligt, og at arbejdsvilkårene for medarbejderne skal være trygge, således at den gode arbejdskraft tiltrækkes.

Læs også