Rettighed til at køre traktor

Der har i den senere tid været skrevet meget omkring det nye lovforslag, der omhandler unges rettighed til først at måtte køre traktor ved 17-18 års alderen. En debat som vi i Danmarks Landboungdom nu mener, vi bør blande os i, da de nye forslag vedrører mange af vores medlemmer, og tilsyneladende ikke er nogen »vildand«.

Medlem af ledelsen i Danmarks Landboungdom,

Storstrømsvej 95, Øster Kippinge,

4840 Nr. Alslev

Nøjagtigt hedder det i det nye lovforslag, at man skal være fyldt 16 år (15 år for søn/datter) og ikke være omfattet af undervisningspligten længere. Et meget åbent og uhåndterligt lovforslag. Det begrunder vi med, at nogle i værste fald først vil være 17-18 år, før det vil være muligt for dem at erhverve traktorkørekort - afhængig af, hvordan deres skoleforløb har været sammensat. Nogle børn kommer for eksempel et år senere i skole, andre bliver måske ramt af en sygdom, og så er der dem, som kommer tidligt i skole og har afsluttet folkeskolen på kortest mulige tid.

Desuden mener vi, at det nye forslag vil få indvirkning på interessen og søgningen til landbrugsuddannelsen, som i forvejen er hårdt presset. Mange 9. klasse-elever arbejder efter skoletid i landbruget, og får her igennem interesse for at vælge landbrugsuddannelsen som deres endelige uddannelse. Det kan i fremtiden vise sig, at det ikke længere vil være attraktivt, fordi de ikke har afsluttet undervisningspligten, skønt de er fyldt 16 år, og derfor ikke må køre traktor på lovlig vis. Det at køre traktor er ellers noget, de fleste unge ser som en stor udfordring, og klarer på en meget ansvarsbevidst måde.

Når man som landmandssøn/-datter ikke må køre traktor ved 15 års alderen, hvor de fleste af os ellers har diesel i blodet, er vi i Danmarks Landboungdom bange for, at det blandt disse unge vil bevirke, at de vil miste interessen for landbruget på et tidspunkt i deres liv, hvor de skal træffe beslutninger om fremtiden.

Læs også