Maskindemonstration i frømark den 7. august

Nye principper for stubharvning og nedbrydning af gamle frøgræsmarker vises på Sønderholm i Vonsild kl. 10-15.

Udviklingen af nye principper for stubharvning og nedbrydning af gamle frøgræsmarker går hurtigt i disse år. Derfor arrangerer Wiboltt Frø i samarbejde med De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger og Haugaard Agroservice en maskindemonstration i en tredje års rødsvingelmark.

Arrangementet finder sted hos Lars Tingleff, Sønderholm i Vonsild ved Kolding tirsdag den 7. august fra kl. 10-15.

På markdemonstrationen vil der være fem forskellige maskinfabrikater med otte forskellige stubharver. De nyeste teknikker vil blive sammenlignet med velfungerende og kendte systemer. Målet er at vise en eller flere modeller, som kan findele en mark med gammel frøgræsstub i én eller to overkørsler på lerjord.

Læs også