Danish Crown udvider i toppen

Bestyrelsen i Danish Crown har besluttet at udvide koncerndirektionen, som indtil nu har bestået af administrerende direktør Kjeld Johannesen og viceadministrerende direktør Carsten Jakobsen.

Med virkning fra 1. oktober er salgsdirektør Jens Haven Christiansen således udnævnt til divisionsdirektør for svinekødsdivisionen, og indtræder i koncerndirektionen.

Koncerndirektør Preben Sunke, Tulip International, indtræder ligeledes i koncerndirektionen den 1. oktober og udnævnes med virkning fra den 1. januar 2002 til Chief Financial Officer (CFO) i Danish Crown.

I forbindelse med Preben Sunkes indtræden i koncerndirektionen og overflytning til moderselskabet vil der blive udpeget en ny produktionsansvarlig i Tulip International senest pr. 1. januar 2002.

Administrerende direktør Torben Skou, Danish Prime, indtræder i koncerndirektionen, og fortsætter samtidigt som adm. direktør for Danish Prime

Koncernøkonomidirektør Egil Christensen viderefører sin nuværende funktion indtil 1. januar 2002, og fortsætter herefter som økonomidirektør i svinekødsdivisionen. Egil Christensen har hidtil haft begge ansvarsområder.

- Vi har i Danish Crown’s bestyrelse taget bestik af de krav, som virksomhedens betydelige størrelse og strategiske udvikling stiller til koncernens ledelse, og har på denne baggrund fundet det hensigtsmæssigt med en bredere direktion, som kan sikre et optimalt forum for koordinering og udvikling.

- Med udnævnelsen af Jens Haven Christiansen som direktør for svinekødsdivisionen har vi samtidigt markeret koncernens decentrale organisationsprincip, hvor alle forretningsenheder fungerer med selvstændig kommerciel ledelse, under koordinering af koncerndirektionen. Hermed sikres den optimale ledelsesmæssige fokus både på den løbende forretning og på koncernens strategiske udvikling, lyder det fra DC-formand Niels Mikkelsen.

Læs også