Igen fri konkurrence mellem fjerkræslagterier

Parallel adfærd og op til en uges forskel mellem slagteriernes offentliggørelse af prisændringer er ikke konkurrencebegrænsende, konkluderer Konkurrencerådet.

Konkurrencerådet har fulgt de to fjerkræslagterier Danpo og Rose Poultry’s noteringer gennem det seneste år og konkluderer nu, at der ikke er tegn på ulovlig adfærd. Man pointerer dog, at der har været en parallel adfærd og konstaterer at der i flere tilfælde har været op til en uges forskel mellem slagteriernes offentliggørelse af prisændringer. Interessen for fjerkræslagteriernes noteringer begyndte for et år siden, da Konkurrencerådet besluttede, at slagteriernes koordinering af deres priser inden offentliggørelsen var konkurrencebegrænsende. De to slagterier blev derfor bedt om at ophøre med denne praksis.

De to slagterier har over for styrelsen bekræftet, at koordineringen af noteringerne er ophørt. De anfører blandt andet, at når noteringerne i væsentlig grad følger hinanden, skyldes det, at for at være konkurrrencedygtige må virksomhederne tilpasse deres afregningspriser hurtigt efter markedssituationen.

Læs også