Dyrevelfærd og gylleproblemer skader svineproducenternes omdømme

Danske Slagterier har gennemført en undersøgelse af den danske befolknings syn på dansk svineproduktion.

Der er generelt stor tillid til danske fødevarer, som forbrugerne i høj grad mener er af bedre kvalitet end udenlandske fødevarer. Det er en af konklusionerne i en imageundersøgelse udført af Tranberg Marketing for Danske Slagterier.

Af undersøgelsen fremgår det, at forbrugerne vægter dyrevelfærd, danske fødevarer, smagen og prisen højere end miljø og økologi.

I en sammenligning af landbruget med andre brancher eller sektorer i det danske samfund, mener fire ud af ti, at landbruget har flere og større problemer. Forbrugene oplever landbrugets problemer som primært værende sygdomme, brugen af pesticider samt problemer med dyrevelfærden.

69 procent erklærer sig enige i, at det er politikernes opgave at være med til at løse de problemer, som svineproduktionen medfører. 59 procent af de adspurgte mener, at hvis man har bosat sig på landet, må man også acceptere de gener, som svineproduktionen medfører.

Cirka halvdelen af forbrugerne ser den industrialiserede svineproduktion som årsagen til problemer med sygdomme, at der er alt for mange svin på de enkelte besætninger, og at dyrene har det dårligt i moderne svineproduktion.

Ifølge Danske Slagteriers informationschef Jørgen Jensen skal undersøgelsens resultater bruges i organisationens fremtidige informationsstrategi.

Læs også