På vej mod lavere behandlingshyppighed

Planteavlerne har gode muligheder for at reducere brugen af sprøjtemidler, vurderer Jens Erik Jensen fra Landskontoret for Planteavl.

Foreløbig har kontoret behandlet data fra de lokale planteavlskonsulenters beregninger for 78 bedrifter spredt over hele landet. Her viser det sig, at behandlingsindekset i gennemsnit ligger på 1,66 her i 2001. De samme 78 bedrifter havde i fjor et indeks på 1,88.

Det er konsulent Jens Erik Jensen, der har behandlet de første data fra i år. Han understreger, at data fra 78 bedrifter er et spinkelt grundlag at dømme ud fra. Han er dog ikke i tvivl om, at behandlingsindekset er på vej ned, og at det mange steder vil kunne sænkes yderligere ved en målrettet indsats.

- Det kan lade sig gøre. Det ser vi de steder, hvor der sættes fokus på emnet. Her falder behandlingsindekset, påpegede Jens Erik Jensen på planteavlskonferencen i Nyborg i sidste uge.

Ifølge Pesticidhandlingsplan II skal behandlingshyppigheden i landbruget reduceres til under 2,0 inden udgangen af 2002.

- Det er ikke sikkert, vi kan holde det faldende indeks, vi nu ser for 2001, og som vi også har set i flere andre projekter. Men der er ikke tvivl om, at en målrettet indsats giver resultater. Jeg ved også godt, at vi på landskontoret er blevet skudt i skoene, at vi er med til at føre socialdemokratisk politik i det her spørgsmål. Jeg synes nu, vi holder os til fakta. Og det er altså, at der er muligheder på det her område.

- Men jeg vil da gerne understrege, at en reduktion i brugen af pesticider ikke må ske på bekostning af økonomien på den enkelte bedrift. Men det rokker altså ikke ved, at vi eksempelvis i et projekt med 17 modelbrug med tilsammen godt 2000 hektar ser et behandlingsindeks, der ligeledes ligger nede på 1,66, fastslog Jens Erik Jensen på konferencen i Nyborg.

planteavlerne:

Undgå »feriesprøjtninger« mod skadedyr i korn, og/eller vær konsekvent i anvendelsen af nedsatte doseringer af skadedyrsmidler.

Udnyt doseringsvinduer til at konstatere effekten af nedsatte doseringer.

Nedsæt behovet for brugen af vækstregulerende midler i vinterhvede via en kombination af plantetal, såtid og kvælstofstrategi.

Brug plet- og randsprøjtninger mod henholdsvis rodukrudt og burresnerre.

I fabriksroer kan båndsprøjtning og radrensning bidrage til en kraftig reduktion af behandlingsindekset.

Læs også