Mange så på såning

Næsten 250 landmænd fulgte de syv såsæt side om side på Egeskov Gods ved Patriotisk Selskabs demonstration i tirsdags.

Sådemonstrationen, som var arrangeret af Patriotisk Selskab gik ud på at vise såsættenes formåen i dels pløjet jord, dels opharvet stub og til sidst i ubehandlet stubjord.

- Umiddelbart gik de fleste hjem med det bedste indtryk fra såningen i det pløjede areal, men når hvedeplanterne kommer op, bliver det først spændende. Her vil man kunne se, hvilke maskiner som har klaret opgaven bedst, og ikke mindst få konstateret, om kornet kommer lige så godt op i stubarealet, siger planteavlskonsulent Troels Toft fra Patriotisk Selskab.

- Gør det det, tror jeg, at de fleste godt kan se igennem fingre med udseendet af den nysåede mark. Sagen er jo den, at der er mange penge at spare ved reduceret jordbehandling, og regnestykket skal nu engang først opgøres, når afgrøden er høstet.

Allerede om kort tid, når afgrøden spirer frem på arealerne ved Egeskov, vil interesserede kunne følge udviklingen på internettet. Patriotisk Selskab vil nemlig løbende fotografere på stedet, og på hjemmesiden www.fsps.dk bringe både billeder og beskrivelser af de syv parceller i de tre forskellige såbed.

- Naturligvis kunne etableringen af afgrøden have været bedre, men trods alt skete såningen i tirsdags efter nogle dage med tørvejr - på faktisk en af efterårets hidtil bedste så-dage på Fyn. Under alle omstændigheder skete såningen under ens betingelser, og man vil godt kunne sammenligne med sine egne afgrøders tilstand derhjemme, mener Troels Toft.

Endelig nævner planteavlskonsulenten, at Patriotisk Selskab næste sommer vil høste parcellerne med selskabets forsøgsmejetærsker. Til den tid vil såvel udbytter som parcellernes driftsøkonomi kunne offentliggøres på internettet.

Læs også