Gylle-dispensation forlænget

Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at dispensationen for udbringning af flydende husdyrgødning er forlænget.

Flydende husdyrgødning kan derfor udbringes til og med den 30. oktober 2001 på arealer, hvor der den kommende vinter er vinterraps, samt på arealer med etablerede overvintrende græsarealer (incl. frøgræs).

Læs også