Ritt giver grønt lys for flere svin

- Det er kun godt, at produktionen vokser, så erhvervet tjener nogle penge hjem til Danmark, siger Ritt Bjerregaard.

Fødevareminister Ritt Bjerregaard vil ikke blande sig i, hvor mange svin de danske svineproducenter vil producere. Dermed åbner hun reelt for en kraftig udvidelse af en dansk svineproduktion, der i øjeblikket ligger på omkring 23 millioner svin årligt.

Fødevareministeren understreger dog, at den fremtidige svineproduktion skal være baseret på, at producenterne overholder gældende miljøkrav, at dyrene behandles ordentligt og at lugtgenerne fra produktionerne fjernes.

Ifølge Ritt Bjerregaard er der et lovforslag under forberedelse. Ifølge forslaget vil investeringer i miljøvenlig teknologi - som for eksempel gyllesepareringsanlæg - blive kombineret med en lempelse i kravene til, hvor meget jord den enkelte svineproducent skal råde over. Det vil altså ikke længere være afgørende, hvor mange dyr der er på den enkelte bedrift, når miljøpåvirkningen samtidig reduceres.

- Det er glædeligt, at ministeren melder så klart ud. Det er vigtigt, at der fortsat er mulighed for vækst i dansk svineproduktion - vel at mærke en vækst, der går hånd i hånd med vore bestræbelser på at mindske miljøpåvirkningen fra produktionen, siger Lindhart B. Nielsen, der er formand for Landsudvalget for Svin.

Landsudvalgets formand peger på, at ministerens melding harmonerer fint med rapporten »Svinesektoren på vej mod nye mål«, som Landsudvalget for Svin og Danske Slagterier offentliggjorde i sidste måned.

- Heri forpligter vi os til at fortsætte de senere års indsats for at reducere miljøpåvirkningen fra svineproduktionen ligesom vi peger på, at lugtproblemerne skal løses, og at vi skal satse endnu mere på dyrevelfærd. Det er den vej, vi selv ønsker at gå, og vi opfatter ministerens udtalelser som en cadeau til disse målsætninger, tilføjer Lindhart B. Nielsen.

Han finder det positivt, at svineproducenterne gennem investeringer i miljøvenlig teknologi kan opnå lempeligere krav til den jord, de skal have til rådighed til at sprede husdyrgødningen på.

- Vi oplever i disse år en udvikling, hvor der både investeres i miljøvenlig teknologi og nye stalde, der vil give gode muligheder for at leve op til miljøkravene og godt naboskab. Derfor er det vigtigt, at den enkelte svineproducent får mulighed for at øge sin produktion, slutter Lindhart B. Nielsen.

Læs også