Danmark eneste EU-land uden statstilskud

BLUETONGUE: De danske kvægbønder er de eneste i EU, som selv skal betale for vaccinationskampagnen mod bluetongue. I de øvrige EU-lande bliver der givet statstilskud.

Sammenslutningen af europæiske dyrlæger - FVE - har lavet en sammenlignende oversigt over vaccinationsprogrammet i de ni EU-lande, hvor programmet er sat i værk, og her udskiller Danmark sig ved at være det eneste EU-land, hvor landmændene selv må betale for vaccinationerne.

 

Den, der betaler, bestemmer
- Den danske stat har åbenbart erklæret, at kassen er tom, og dermed må landmændene selv betale, oplyser formand for sektion vedrørende kvæg under Den Danske Dyrlægeforening, dyrlæge Finn Albers Pedersen. Netop det mener han, er årsagen til, at Dansk Kvæg i så høj grad har sat sit tommelfingeraftryk på planlægningen af vaccinationsprogrammet.

- Dermed har man for første gang fraveget det, der historisk har været den normale procedure, hvor Fødevarestyrelsen alene har haft ansvaret for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, hvor de regionale veterinærafdelinger har været Fødevarestyrelsens forlængede arm, og hvor dyrlægerne har udført arbejdet i praksis, forklarer Finn Petersen.

På den konto er dyrlægerne blevet udelukket fra planlægningen af programmet, og derfor er det også gået så galt, som det er, mener han.

 

Dyrlæger holdt udenfor
- Jeg vil ikke stå her og ligne en, der er sur over at blive holdt udenfor, men vi mener, der på flere fronter er grund til faglig bekymring for vaccinationsprogrammet, og det kunne måske have været undgået, siger Finn Petersen.

Efterfølgende har myndighederne opfordret de danske kvægdyrlæger til at være med i en styregruppe og en projektgruppe. Dyrlægerne har sagt ja til den ene invitation og nej til den anden:

- Projektgruppen er en daglig arbejdsgruppe inden for vaccinationsprogrammet, og den har vi sagt nej til at være med i, idet vi dermed ville legitimere vaccinationsprogrammet, som vi ikke kan stå inde for, forklarer Finn Petersen.

- Men styregruppen har vi sagt ja til, fordi den blandt andet skal evaluere vaccinationsprogrammet frem mod 2009, hvor der skal vaccineres igen, siger han.

 

 

Læs også