Miljødiplom til foderstof

Hornsyld Købmandsgaard A/S hædret for deres indsats for miljøet.

Hornsyld Købmandsgaard A/S var blandt de 41 medlemmer af det regionale miljøsamarbejde, Green Network, der i sidste uge fik overrakt et diplom og et flag som det synlige bevis på forretningens ekstraordinære indsats.

- Det er en overmåde kompliceret og stor virksomhed, og det er glædeligt at se, hvordan de virkelig er gået aktivt ind i sagen, sagde amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen (V).

Hornsyld Købmandsgaard A/S indledte i 1997 et samarbejde med DTI, Dansk Teknologisk Institut, om indførelse af miljøstyring, og siden er der arbejdet målrettet med virksomhedens miljøforhold, og siden indmeldelsen i Green Network har firmaet selv forestået arbejdet.

»Da virksomheden er meget kompleks med aktiviteter indenfor hovedområderne korn og foderstof, trælast, projekt og byggemarked samt olie og brændsel, har det været et stort arbejde at gennemføre kortlægningen og fremskaffe de data, som ligger til grund for redegørelsen. Den ønskede detaljeringsgrad, hvor de registrerede data kan bruges konstruktivt i det fremtidige miljøarbejde, er dog endnu ikke helt nået for elforbruget. Det er derfor et mål for 2001 at gøre denne kortlægning fuldstændig«, hedder det bl.a. om virksomheden.

»Af de aktiviteter, som Hornsyld Købmandsgaard A/S har planlagt for 2001 kan endvidere nævnes, at der vil blive arbejdet målrettet på at nedbringe udledningen af næringsstoffer fra de befæstede arealer til Bjørnkær Grøft. Ligeledes vil et nyt biobrændselsanlæg til afbrænding af kornafrens fra egen produktion stå færdig i løbet af året. Herved omlægges en stor del af varmeproduktionen fra olie til et CO2-neutralt brændsel«, hedder det videre i beskrivelsen af virksomheden i forbindelse med overrækkelsen.

Forretningen vil også beskæftige sig med miljøfremmede stoffer og måske transportområdet.

Læs også