Frekvensregulering af store elmotorer er blevet billigere

Alternativet til en 35 hk frekvensreguleret dykpumpe med en kapacitet på 80 kubikmeter vand i timen ville være en løsning med i alt tre pumper. Og kapaciteten ville være væsentligt lavere.

Med en frekvensreguleret vandingspumpe kan der opnås mindst ti procent mere vand med samme strømforbrug som konventionelle løsninger.

Det var lige, hvad planteavler og svineproducent Flemming Madsen i Borris kunne bruge, da han undersøgte mulighederne hos elselskabet. De oplyste ham nemlig om, at på den lokalitet, hvor han satte sin boring, ville det ikke kunne lade sig gøre at gå højere op end maksimalt 35 hk elmotor.

En frekvensreguleret vandingspumpe på 35 hk kan levere 80 kubikmeter vand i timen med et tryk på over otte bar til Flemming Madsens to vandingsmaskiner. Alternativet ville have været en dykpumpe på 7,5 hk suppleret med to trykpumper på henholdsvis 15 og 20 hk. Sammen ville disse tre pumper end ikke kunne pines op på samme kapacitet og måtte derfor reelt opgives på grund af for lav installeret effekt.

- Frekvensregulerede pumper er ved at blive rigtig interessante, fordi selve frekvensreguleringsenheden er faldet meget i pris de senere år. For fem til otte år siden kostede en regulering til en 35 hk elmotor omkring 70.000 kroner. Dette beløb er nu faldet til det halve.

- Desuden kan man gå helt op til maksimum af den installerede effekt, fordi frekvensreguleringen sørger for en mere blød opstart, standsning og ændring motorens hastighed. Dermed undgås strømstød til gene for naboerne på linien, forklarer han.

- Samme gradvise opstart forhindrer også trykstød i rør og slanger på vandingsanlægget.

Den to meter høje frekvensstyrede pumpe er anbragt i en ti tommer boring og behøver altså ikke en trykpumpe ovenfor boringen som ved normale anlæg.

Alternativet var en løsning med en dykpumpe og to trykpumper til at forsyne de to vandingsmaskiner, hver med cirka 500 meter slange. Prisforskellen for de to alternativer er cirka 15.000 kroner. Penge, som Flemming Madsen i Borris forventer at få igen i form af besparelser på strømregningen.

Læs også