IT-hus for landbruget

Et IT-hus med fokus på større landbrug er oprettet i Århus.

Landbrugets IT-hus er blevet resultatet af nogle af de små landbrugsrelaterede websites (hjemmesider, red.), der den sidste tid er dukket op rundt på internettet.

Manden bag er Ivan Baadsgaard, der i december startede »Job på landet« - et firma, der formidler jobs til og for landbruget via internettet. Det blev startskuddet til flere sites, alle med hver deres lille målgruppe. Alle disse små sites, han har startet op, bliver nu samlet under et, nemlig www.landbrugets-ithus.dk.

Stedet fungerer som en indgangsdør til hvert af de enkelte sites, men rummer også nye tilbud og muligheder for landbruget til at udnytte internettets mange muligheder. Samtidig er det et præsentationsvindue til hvem og hvad, Landbrugets IT-hus er.

Af de nye muligheder kan nævnes et udstillingsvindue med PC-udstyr, som med tiden skal udbygges til direkte online-salg.

- Et af de områder, vi specielt gerne vil arbejde med, er intranet til landbrugsbedrifter - altså et netværk, hvor medarbejderne kan få adgang til de oplysninger, som måtte være relevante i dagligdagen - og hvor virksomhedslederen eksempelvis kan have time-sag-styring på de enkelte opgaver, og hvor gårdejeren kan få et vindue til, hvad der sker rundt omkring på gården.

- Dette system vil selvfølgelig kun være egnet til de lidt større bedrifter, hvor der er flere ansatte, og hvor aktiviteterne er spredte - og hvor det derfor kan være svært at holde styr på alle trådene, oplyser Ivan Baadsgaard.

Et andet eksempel kunne være overvågning af bestemte staldafsnit, hvor der så sættes web-cams op, som sender billeder ud på en privat side på internettet.

- På denne side kan de medarbejdere, som ikke lige bor på gården, men har vagt, og derfor skal hole øje med, hvad der sker, koble sig op på internettet, og derfra se, hvad der sker i stalden, lyder det fra den driftige IT-mand, der har base i Århus.

Læs også