Landbrugets kulturpris til historiker

Efter mange års forskning og flere bogudgivelser om det moderne landbrugs- og andelbevægelsens historie, modtog historikeren Claus Bjørn i sidste uge Landbrugets kulturpris.

Kulturfondets formand, godsejer Chr. Ulrich, overrakte kulturprisen under Landbohistorisk Støttekreds’ årsmøde, som fandt sted på Østrupgård ved Faaborg.

Tidligere sekretariatschef i Landboforeningerne Jørgen Skovbæk, der motiverede tildelingen af Landbrugets Kulturpris, sagde om prismodtageren:

- I sin produktion har Claus Bjørn ikke blot holdt sig til myterne om det moderne landbrugs tilblivelse, men gravet ned bag dem og undersøgt deres holdbarhed. Han har lavet omfattende studier og biografier af landboreformens fædre, Reventlov og Colbjørnsen og medvirket til udgivelsen af dagbøger af jævne bønder. Desuden har han lavet undersøgelser af begivenhederne i 1840’erne – både den sydsjællandske bondebevægelse og de i marts 1848 parallelt forløbende nationalliberale tiltag i både Kiel og København. Alt dette har givet et bedre videngrundlag om de to centrale begivenheder for samfundets udvikling – landboreformerne og folkestyrets etablering. Dermed har Claus Bjørn påvist landboforholdenes og den tidlige bondeoplysnings afgørende betydning for, hvordan det nye folkestyre blev udformet.

- Med dine foredrag og artikler lever du på fornemste vis op til forpligtelsen til at formidle dit eget fags viden om samfundsopbygningen og på dette grundlag fremkomme med holdninger i diskussion med andre samfundsdebattører. Det er både formidling og engagement. Du gør forrige generationers indsats levende. Det er hele dette forløb, du så flittigt har gjort til din arbejdsmark med så rig en høst til følge. Det var her, det moderne samfund blev grundlagt.

Landbrugets Kulturpris blev første gang uddelt i 1982. Den går til personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme landbokulturen i videste forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier både i landdistrikterne og i det øvrige samfund.

Læs også