Åbent hus på Forskningscenter Flakkebjerg

I dag onsdag kan alle med interesse for den seneste udvikling indenfor planteforskning benytte sig af Forskningscenter Flakkebjerg’s åbent hus arrangement

Åbent hus på Forskningscenter Flakkebjerg

. Både planteavlere, landbrugsskoler, gymnasier og andre med interesse for centrets arbejde er velkomne til at besøge såvel laboratorierne som forsøgsmarkerne. Til forsøgsmarkerne afgår en bus hver halve time.

Der vil være særligt fokus på otte temaer, pesticider, præcisionsjordbrug, gensplejsning, plantebeskyttelse i økologisk produktion, frøavl, informationsteknologi/plantebeskyttelse, biologisk bekæmpelse, pesticidhandlingsplan II.

Arrangementet finder sted i dag onsdag fra klokken 15 til klokken 19.

Læs også