Ugens rådgivningstips fra Nykredit

Om tinglysningsafgift og laveste ydelse

Tidligere var det kun muligt at flytte tinglysningsafgiften til et realkreditlån. Det betød, at landmænd som opdelte deres realkreditlån fra et lån til 2 lån derved mistede en del af den betalte tinglysningsafgift.

I Nykredit anbefaler vi landbrugskunderne at have en delt finansiering mellem fastforrentede lån i danske kroner og tilpasningslån i euro.

Denne finansiering giver mulighed for at høste fordel ved den lave rente, som aktuelt er gældende for Tilpasningslån i euro, og samtidig giver det mulighed for at udnytte en evt. konverteringsmulighed for det fastforrentede lån.

Den nye lov gør det således billigere at følge Nykredit’s anbefaling om en blandet i finansiering mellem Tilpasningslån i euro og fastforrentede lån i danske kroner.

Landmænd som overvejer at opslitte sin ejendom f.eks. ved frasalg af jord, kan overføre den betalte tillysningsafgift til køber - blot frasalget foretages 1 år eller senere efter, at lånet er blevet opdelt.

Hvis man har mistet tidligere betalt tinglysningsafgift i forbindelse med en opdeling af et lån så er der mulighed for at få pengene refunderet - blot opdelingen er sket i perioden 5.april 2001 til 1 juni 2001.

I Nykredit anbefaler vi Tilpasningslån i euro frem for Tilpasningslån i danske kroner. Det skyldes, at det for tiden er billigere at låne i euro. Endvidere forventer vi, at renterisikoen ved et Tilpasningslån i danske kroner er større end valutakursrisikoen ved et Tilpasningslån i euro.

Yderligere information:

· Find dit nærmeste Nykredit landbrugscenter

· Skriv til Nykredit

· www.nykredit.dk/landbrug

Læs også