Lækker mad fra Højfyn til hele Danmark

Lækker mad fra Højfyn til hele Danmark

Dyrevelfærd og sporbarhed er nøgleord for Grambogård i Tommerup, der fremstiller mejeriprodukter og kød til kvalitetsbevidste forbrugere. En stor del af varerne afsættes via et tæt samarbejde med Magasin, hvis fire »Mad & Vin« specialbutikker i Århus, Odense, Lyngby og København netop i disse uger har Grambogård som tema.

»Hvad har et lille fynsk landbrug at gøre med en specialbutik midt i byen? Faktisk en hel del. Grambogård er nemlig fast leverandør af mælk, fløde, smør, ost, svinekød og kalvekød til Mad & Vin. Og det er de fordi kvalitet og dyrevelfærd er helt i top. På Grambogård får alle dyr sundt foder, frisk luft og masser af plads. Eget mejeri og slagteri sikrer fuld kontrol fra jord til bord, og slagtedyrene udsættes for et minimum af transport.«

Ovenstående er et citat fra en halvsides dagbladsannonce fra Magasin i Odense, som gør opmærksom på, at stormagasinets specialbutik, Mad & Vin, i maj og juni har Grambogård som tema. Og det samme er/var tilfældet i Magasin’s øvrige Mad & Vin butikker i Århus, i Lyngby og på Kgs. Nytorv i København.

Bedre reklame kan nogen producent af fødevarer vel næppe tænke sig?

Mejeriet Grambogård med tilhørende gårdbutik startede for to år siden - nærmere bestemt i april 1999 - i et samarbejde mellem Grambogårds ejer, Bjarne Serup Pedersen, og hans nabo, mejerist Bernt Stærke. Gårdmejeriet, der ejes af de to familier i fællesskab, er indrettet i gårdens gamle staldbygninger, og ostelageret er indrettet bag nogle af gårdens oprindelige kampestensmure fra 1779.

Mejeriet behandler mælken fra Grambogårds ca. 180 røde malkekøer, som går i en nybygget, moderne løsdriftsstald med dybstrøelse og fuldautomatisk fodring. Fra malkningen ledes mælken i en rørledning direkte ind i mejeriet, hvor mælken tappes kort efter.

Den mælk, der hver morgen distribueres til detailhandelen, stammer fra morgenmalkningen samme dag. Derfor er det muligt at have mælken ude i butikkerne senest fem timer efter morgenmalkningen. Mælken fra aftenmalkningen bruges til osteproduktionen. Fløden bliver kærnet til smør, og i gårdmejeriets sortimentet af mælk indgår således også gammeldags kærnemælk.

Kød, pålæg m.v. sælges dels i slagterbutikken i Tommerup og leveres desuden til andre kunder - blandt andre Magasin’s Mad & Vin butikker.

Grambogård Slagteren er senere skilt ud som en selvstændig økonomisk enhed med slagtermesterparret Lisbeth og Allan Krog som medejere. Alt i alt beskæftiger Grambogård i landbrug, mejeri og slagtervirksomhed omkring 16 faste medarbejdere plus løs nedhjælp i perioder. Og man gør meget ud af, at alle arbejder som et team.

- Samarbejdet betyder, at Magasin i både Århus, Odense, Lyngby og København sælger hele vort mejeriprogram plus Grambogård Kalv og nu også grisekød fra Grambogård Slagteren.

- Der ud over har vi en fin handel i restaurationsbranchen, primært i København men også til kendte fynske restauranter som Rudolf Mathis, Kvægtorvet, Gl. Avernæs, Hvedholm Slot m.fl. Det er ikke så svært - med en reference som Magasin, konstaterer Bernt Stærke.

- Fra starten havde vi ikke grise med, men det viste sig hurtigt, at der var stor efterspørgsel på grisekød. Så da det blev muligt at købe en gård i Frøbjerg med en næsten ny svinestald, blev også den produktion taget op. Smågrisene på syv-ti kg købes hjem fra en producent ved Ringe. Grisene er født på friland i hytter, og de går i storstier på halm.

- I det hele taget lægger vi meget vægt på dyrevelfærd og sporbarhed, fortsætter Bernt Stærke. Alle dyr slagtes i Tommerup, hvilket betyder en kort transportvej til slagteriet. Kalve- og grisekød sælges både i vores butik og i Magasin. Derimod sælges oksekødet kun i vores egen butik, idet Magasin har en anden, fast leverandør af oksekød.

- Vi er en lille virksomhed, som satser på et højt serviceniveau. Vi producerer det, vi må og kan - inden for de rammer, vi står for. Det, der betyder noget, er ikke mængden. Men det skal være vore egne ting, - og der skal være plads til dyrene.

- Med hensyn til samarbejdet med Magasin bygger det på tillid og gensidig forståelse. Magasin er en meget vigtig brik i vores virksomhed, og det er meget positivt, at der findes så stabile samarbejdspartnere, fremhæver Bernt Stærke. Magasin ved, hvad vi laver, og hvad vi står for.

- I det hele taget har vi mange aktive kunder, og det er vi glade for. Når man kender hinanden og ved, hvad »modparten« står for, så er tingene slet ikke så vanskelige.

Det nyeste tiltag er, at familierne Serup Pedersen og Stærke med overtagelse pr. 1. juli har købt en butik, beliggende over for Grambogård Slagteren i Tommerup. Butikken, der ikke skal drives i Grambogård-regi, får navnet »Højfyns Vin og Specialiteter«. Ideen bag overtagelsen er, at man gerne vil have aktivitet i byen omkring slagterforretningen.

Varesortimentet vil ud over dagligvarer omfatte specialiteter inden for øl, vin, kaffe, te, oliven, pasta og meget andet - samt tips og lotto. Daglig leder af butikken bliver Peder Henriksen, der tidligere har været brugsuddeler og salgschef, blandt andet hos Tulip.

Læs også