Bormangel i roerne

I det seneste »afgrødenyt« gør Patriotisk Selskab opmærksom på, at bormangel pletvis kan forekomme i roemarken.

I det seneste »afgrødenyt« gør Patriotisk Selskab opmærksom på, at bormangel pletvis kan forekomme i roemarken.

På grund af maj måneds tørre vejr og områder, hvor der her i juni heller ikke er faldet meget regn, kan bormangel forekomme i roerne. Det er som regel især i de pletter, hvor jorden er lettere end i den øvrige mark. Disse pletter har oftest fået samme kalkmængde som den øvrige del af marken og ligger derfor højere end det optimale reaktionstal for jordtypen. Særligt der kan bormangel og også manganmangel forekomme.

Bormangel behandles med 5 kilo Solubor pr. hektar og manganmangel kan billigst bekæmpes med tre kilo mangansulfat pr. hektar. Manganholdige midler og Solubor må dog ikke blandes og udsprøjtes sammen.

Læs også