Uddannelse i jordbrug i Århus

NY MULIGHED: Nu kan studerende med interesse i biologi, husdyr og jordbrug få en uddannelse i Århus.

Vil du være rådgiver hos landbruget, miljøforvalter i det offentlige eller arbejde med de kemiske og tekniske processer i fødevareproduktionen? Så er der nye muligheder på Århus Universitet, som sidste år begyndte at optage studerende på Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Selve uddannelsen foregår i Århus og med brug af universitetets faglokaler. Mens forskningscentrene i Foulum samt i Flakkebjerg, Årslev, Bygholm og Sorgenfri kan benyttes til projekter samt af speciale- og af Ph.d.-studerende. Det er i høj grad forskere fra de nævnte forskningsinstitutioner, der varetager undervisningen, men der tages også mange eksterne eksperter ind.

- Vi har et stærkt forskningsmiljø med mange forskere i forhold til studerende. Så vi kan forkæle de studerende, siger informationsleder Claus Bo Andreasen fra Forskningscenter Foulum og tilføjer, at det glæder institutionen, at de får så høje evalueringer tilbage fra de studerende.

Adgangskravet er en studentereksamen med tilvalgsfag som til de naturvidenskabelige studier. Titlen som kandidat er cand. scient. Her omkring et år efter uddannelserne er startet, er der omkring 100 studerende fordelt på bachelor- og kandidatuddannelserne.

Helt ny uddannelse
Forskerne fra Foulum har selv været med til at bygge uddannelserne op. De er efterfølgende blevet bedømt på blandt andet kvalitet, sammenhæng og relevans.

- Det grundlæggende i uddannelserne er biologi med fokus på de organismer, der har relevans for jordbrugsproduktionen. De studerende skal have en stærk naturvidenskabelig viden, og der er et anvendelsessigte, fortæller Jakob Sehested, seniorforsker og studieleder.

Han har været dybt involveret i arbejdet med de nye uddannelser blandt andet som formand for udvalget angående bacheloruddannelsen. Og i arbejdet har der hele tiden været fokus på, hvad aftagerne ønsker.

- Vi har en lang og stærk tradition for et tæt samarbejde både med virksomheder og andre forskningsinstitutioner, fortæller Jakob Sehested.

Nu bliver man konkurrent til en vigtig samarbejdspartner nemlig København Universitet Life, tidligere Landbohøjskolen.

- Det bliver vi måske på optag af elever, men vi vælger at se det som et yderligere tilbud til de unge mennesker og vil fortsat have et tæt samarbejde på det forskningsmæssige og undervisningsmæssige felt, siger Jakob Sehested.

Forskere og studerende
Forskerne på Foulum ser det som en meget positiv mulighed at få studerende knyttet direkte til fakultetet. Tidligere har man haft mange speciale- og Ph.d.-studerende fra andre uddannelsesinstitutioner. Nu har man sine egne.

- Det er et stort plus at få studerende. Forskerne får på den måde sat deres viden i spil, når den viden skal kommunikeres, mener Jakob Sehested.

Han forsker selv i fosforudnyttelsen hos køer. Men i undervisningssammenhæng må han sætte det ind i en, for de studerende, meningsfuld sammenhæng og derved også komme ind på mineralsammensætningens udnyttelse hos alle husdyr.

I uddannelsen er der fokus på sammenhænge og på produktionen af fødevarer i hele kæden fra landbruget til de færdige fødevarer. Ligesom der er fokus på energi og miljø.

- Det gælder også kemien i fødevarerne. Hvad sker der med smag og udseende, og hvad sker der i menneskets krop, når molekylerne igennem fødevareproduktionen udsættes for ændringer, er et af spørgsmålene. Et andet kan være hvilke tekniske og kemiske processor, der har betydning i fødevarefremstillingen, fortæller Jakob Sehested.

Og han understreger flere gange, at der er brug for den viden, de unge mennesker kommer ud med. Så der er stillinger at få.

Der kommer mange praktikanter til Foulum. Både fra folkeskoler, gymnasier, landbrugsskoler og andre uddannelser. De får her en introduktion til, hvad de mange forskellige jobs på Foulum indebærer og får en introduktion til uddannelserne, der knytter sig til funktionerne. Det er lige fra dyrepassere og laboranter og til konsulenter og forskere.

- Det er potentielt fremtidige elever og kollegaer, vi tager i mod. De skal behandles godt, er filosofien hos Ejner Serup, der som besøgsansvarlig har arbejdet med modtagelsen af både praktikanter og andre gæster i mange år.

Når det gælder unge mennesker i praktik, går kontakten altid over Ungdommens Uddannelsesvejledning. De unge får så et alsidigt program i tiden på Foulum, hvor de får lov til at arbejde sammen med flere forskellige, og hvis det for eksempel gælder kommende dyrepasserelever med forskellige dyr lige fra forsøgsdyrenes rotter og mus til landbrugets køer, grise, mink, mark og IT.

- Og praktikanterne får lov til at arbejde sammen med vores egne elever. Det giver en god ung til ung snak, understreger Ejner Seerup.

En folkeskoleelev i erhvervspraktik er typisk på centret i to uger og når derfor flere afdelinger. Maria Lütken Gadkær, der specielt er på Foulum for at høre om dyrepasseruddannelsen, har således på tredjedagen allerede været både ved forsøgsdyrene og ved mink. Og hun er glad for arbejdet og samværet på arbejdspladsen.

Forsker for en dag
Gymnasieklasser kan udover de almindelige rundvisninger tilmelde sig en dag, hvor de bliver Forsker for en dag. Det er en dag, der inkluderer både foredrag samt øvelser og forsøg samt rundvisning på forskningscentret.

Dermed får eleverne indsigt i en forskers arbejde og emner, som klassen har arbejdet grundigt med, kan blive uddybet.

Læs også