Nordmænd lægger svinebesætninger ned med influenza A

Influenza A smitter nemmere fra mennesker til svin, end man hidtil har regnet med. Det kan man konstatere, efter at den nye influenzatype har været på lynangreb i norske svinebesætninger, og har givet en hektisk uge for Norges veterinære beredskab Mattilsynet.

Influenza A H1N1 farer hurtigere gennem norske besætninger, end nogen havde forudset, og smittekilden er formentlig mennesker.

Fredag den 9. oktober blev den første besætning i Nord-Trøndelag testet for influenza A H1N1, og smitten var bekræftet dagen efter. Torsdag den 15. oktober, var der 8 smittede besætninger og dagen efter - i fredags den 16. oktober - var der 10 smittede besætninger.

Sidste tirsdag, den 13. oktober, besluttede Mattilsynet at slå alle grisene i den første smittede besætning ned.

Aflivning
- Vi har valgt at aflive denne besætning med det samme, fordi den ligger i et område, hvor det er rigtigt mange svinebesætninger, og der kan være fare for, at andre besætninger i nærområdet bliver smittede, sagde regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Trøndelag og Møre og Romsdal tirsdag i sidste uge.

Mattilsynet oplyste tirsdag, at hele besætningen - på mere end 1.300 svin - ville blive destrueret, og at det på det tidspunkt også var planen for den anden besætning, der på det tidspunkt også var smittet.

- Det er en dramatisk men nødvendig foranstaltning, oplyste Mattilsynet.

Smittet af mennesker
Allerede torsdag den 15. ændrede Mattilsynet dog strategi efter at have konstateret endnu flere smittede besætninger.

- Resultaterne viser, at smitten øjensynlig ikke er begrænset til de to første besætninger, og det kan se ud som om, smittevejen fra menneske til gris er mere væsentlig end for andre sygdomme. Mattilsynet revurderer derfor sin tidligere strategi for bekæmpelse af sygdommen, sagde regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.

- Influenzavirusset ser ud til at smitte lettere fra menneske til gris end først antaget. Mattilsynet vil derfor afvente yderligere brug af aflivning. I første omgang vil der heller ikke blive oprettet bekæmpelseszoner rundt om de positive besætningerne, oplyser Mattilsynet.

Forbud mod flytning af dyr
Indtil flere resultater foreligger besluttede Mattilsynet torsdag at fortsætte med restriktioner på smittede besætninger og i besætninger, hvor der er mistanke om smitte. De vigtigste begrænsninger omfatter forbud mod flytning af levende dyr, mens transport af dyr til slagtning vil kræve godkendelse.

- De nærmeste uger vil give nyt kendskab til, hvordan smitten spredes og dermed hvilke tiltag der er nødvendige for at begrænse smitten, oplyste Mattilsynet torsdag.

Fredag kunne Mattilsynet så allerede berette om 10 smittede besætninger, og i går morgens var tallet nået op på 14 bekræftede tilfælde med yderligere 20 besætninger under mistanke.

Kan koste svineproducenter dyrt
Hvis der konstateres influenza A i en dansk svinebesætning, vil den få pålagt Offentligt Tilsyn.

Offentligt Tilsyn vil opretholdes indtil 7 dage efter de kliniske tegn i besætningen er ophørt, hvilket betyder, at der ikke må tilføres svin, og der heller ikke må føres svin til slagtning eller levebrug, oplyser Dansk Svineproduktion.

En ukompliceret influenza-smitte i besætningen vil vare omkring en uge, så det vil formentlig dreje sig om cirka et par uger eller lidt mere, hvor der ikke må føres svin til eller fra besætningen.

Læs også