Landbrug & Fødevarer forsvarer fortrinsstillingen

På trods af mange kritikere, også internt i primærbestyrelsen, er det stadig Landbrug & Fødevarers officielle holdning at fortrinstillingen skal bevares.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen har i et lovforslag foreslået, at fortrinsstillingen som led i en liberalisering af landbrugsloven, skal fjernes.

Men spørger man Landbrug & Fødevarer, så er det ikke en god idé. Det er den officielle holdning fra organisationen, blev man enige om ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i onsdags, og det vil man også fortælle fødevareministeren, hvis hun skulle spørge.

- Vi blev enige om at blive enige. Det hele skal ses i en stor sammenhæng omkring en liberalisering af landbrugsloven, og et indspil vi lavede i sin tid omkring det. I den store sammenhæng, så må vi også leve med fortrinsstillingen, siger Niels Jørgen Pedersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, der samtidig fortæller, at man i en stor organisation er nødt til at hugge en hæl og klippe en tå en gang i mellem.

Han fortæller, at man dog fra Landbrug & Fødevarer ønsker en mere simpel og lettere administrativ fortrinsstilling, der hurtigere kan afgøres i selve salgsøjeblikket.

Til spørgsmålet om, hvordan det bliver for en bestyrelse at gå ud og forsvare en fælles politik, som en stor del af bestyrelsen reelt er imod, svarer Niels Jørgen Pedersen:

- Sådan er det jo at være en bred organisation. Det er helt naturligt, at der vil være punkter, hvor vi er uenige. Det vil også ske i fremtiden. Det vigtige er, at vi håndterer de her uenigheder professionelt, siger Niels Jørgen Pedersen.

Måske et tema til delegeretmøde
Til november er der delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer, og her kunne man forestille sig, at debatten om fortrinsstillingen vil komme til at fylde en del. Niels Jørgen Pedersen så dog hellere, at man fokuserede på noget andet.

- Jeg synes vi har så mange vigtige ting at beskæftige os med lige nu. Vi har så mange udfordringer og så mange ting, som vi skal have gjort noget ved. Fortrinsstillingen er selvfølgelig også vigtig, men der er bare så mange ting, siger Niels Jørgen Pedersen, og peger blandt andet på klassikere som omkostningslettelser og smidigheden i miljøgodkendelser.

Stadig samme holdning
Mødet i onsdags, der ifølge Niels Jørgen Pedersen foregik i en god tone, var en udløber af den fynske landboforeningsformand og medlem i primærbestyrelsen Niels Rasmussens udtalelser i Effektivt Landbrug i sidste uge, hvor han var ude at sige, at han ønskede fortrinsstillingen væk hurtigst muligt.

Niels Rasmussen selv har dog stadig samme holdning til fortrinsstillingen, men respekterer beslutningen, der blev truffet i onsdags.

- Der blev udvekslet nogle gode argumenter til mødet. Sådan er det i en stor organisation. Det er vigtigt, at der er plads til mange forskellige holdninger, siger Niels Rasmussen.

Læs også