Svin og miljø hånd i hånd

(Effektivt Landbrug) Miljøminister Hans Chr. Schmidt er optimist på både miljøets og svineproduktionens vegne. Miljøministeren mener, det er ubegrundet at sætte lighedstegn mellem antal svin og omfanget af miljøproblemer.

Det er nemlig en påstand, som hans politiske modstandere usagligt fremturer med, mener han.

- At en nedgang i produktionen til 20 eller 21 millioner producerede svin i Danmark betyder en forbedring af miljøet i Danmark er uden hold i virkeligheden. Og at flere svin skulle være ensbetydende med flere miljøproblemer holder heller ikke, mener Hans Chr. Schmidt.

- I øjeblikket er der så mange positive ting på vej, som netop kan være med til at forbedre miljøet. Jeg tænker på biogasanlæg, lugtbegrænsende foranstaltninger, forsuring af gylle og gylleseparering i forskellige udgaver. Prøv at se 10 år frem i tiden, tilføjer en optimistisk miljøminister.

- Nogle politikere prøver at bilde folk ind, at færre grise er ensbetydende med et bedre miljø. Men det løser jo ikke de grundliggende problemer. Det er det lange seje træk i reelle forbedringer, der tæller, siger Hans Chr. Schmidt.

Miljøministeren er heller ikke imod større koncentration af svin i større besætninger. Netop fordi investeringer og rationel drift giver mulighed for miljøforbedret drift og mindre miljøbelastning.

Ingen skal dog forvente, at miljøministeren vil gå på kompromis med miljøbeskyttelsen. Men rent sagligt tæller f.eks. nedgangen i fosforbelastningen ved hjælp af bedre foder/fodring på plussiden.

Vandmiljøplan 3 skal derfor også indregne værdien af evt. alternativ gyllebehandling etc., mener Hans Chr. Schmidt. Miljøministeren vil fortsat afsætte penge på finansloven til at støtte biogasanlæg og til forskning i mindre N-udvaskning og reduceret lugt fra svineproduktion.

Læs også