Regelforenkling bringer dansk ærtedyrkning i fare

(Effektivt Landbrug)Fødevaredirektoratet ønsker at ophæve et velfungerende deklareringssystem for grønne ærter og slippe en ren priskonkurrence løs til skade for dansk ærteproduktion, hævder ærteproducent.

Nu troede man lige, at det handlede om at være så præcis og nuanceret som mulig for at sikre forbrugerne reelle informationer og dermed reelle valgmuligheder.

Et forslag fra Fødevaredirektoratet om at annullere en bekendtgørelse fra 1978 om »betegnelsen m.v. af færdigpakkede ærter og færdigpakkede levnedsmidler, hvori ærter udgør en betydende del af varen« vil, ifølge administrerende direktør Leif Nielsen, Ardo A/S i Nyborg forhindre danskerne i fortsat at kunne købe veldeklarerede grønne ærter af højeste kvalitet.

Ardo A/S, der ejer det eneste danske produktionsanlæg til grønne ærter i Orehoved, hvortil leverandører på Sydsjælland, Falster og Lolland leverer grønne ærter, er i dag den eneste tilbageværende producent af grønne ærter i Danmark.

Direktør Leif Nielsen frygter, at en ophævelse af de kendte og præciserede kvaliteter vil give mange forbrugere en skuffende smagsoplevelse, når de nu risikerer kun at få en og samme type ærter i posen.

Ifølge Ardo er det i udlandet muligt at producere ærter med et højere udbytte fordi man kan anvende sprøjtemidler, vi i dag ikke må anvende i Danmark. Det vil udkonkurrere de danskproducerede ærter fra hylderne og i værste fald betyde lukning af ærtefabrikken i Orehoved med ulykkelige konsekvenser for både de 60 medarbejdere og omkring 200 ærtedyrkere til fabrikken.

I alt dyrkes cirka 3.300 hektar herhjemme med ærter. Dette areal modtager i dag ikke hektarstøtte. Alene hektartilskuddet vil betyde en merudgift for den danske stat og EU på op mod otte millioner kroner. Dertil kommer naturligvis andre negative konsekvenser på beskæftigelse og eksport, der i værste fald med annuleringen af ærtebekendtgørelsen kan bringe den samlede forringelse af den danske betalingsbalance op på 40 millioner, vurderer Ardo.

Læs også